Zondag 5 februari 2023

Liturgie voor zondag 5 februari 2023

 in De Ontmoeting

Aanvang 9.30 uur

 

 

 

Voorganger:  Ds. A.B. Wolters                

Organist:       Heerko Koops

                          

 

Woord van welkom en afkondigingen

 

Intochtslied: Ps. 25: 2, 6 en 7

 

Stil gebed

 

Votum en groet

 

Zingen: Klein gloria

 

Gebed van verootmoediging

 

Zingen: Ps. 51: 1, 2 en 4

 

Woord van vergeving

 

Leefregel: I Johannes 1: 5- 2:2 NBV21

 

Zingen: Lied 885

 

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

 

Kindermoment

 

Schriftlezing: Psalm 32 NBV21

 

 

 

Zingen:  Ps. 32: 1, 2 en 3

 

Preek

 

Zingen: Ps. 119: 1, 2 en 3

 

Gebeden      

 

Collecte: Kerk, Schuldhulpmaatje

 

Kinderen kindernevendienst + oppas komen weer in de kerk

 

Slotlied: Lied 412: 3, 4 en 6

 

Zegen

 

Zingen: Lied 415: 3

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — Eigen gemeente

 

 Zondagsbrief 5 februari 2023

 

We bidden voor

Br. Jan Janssens,  Hij kreeg geen goed bericht. Nu volgen onderzoeken en behandelingen. Jan is hoopvol gestemd.

Zr. Nelie van Beek – Snieder  zal komende week weer een volgende operatie aan haar oog moeten ondergaan.

Br. Henk Vos zal op 16 febr. een heupoperatie ondergaan. We bidden bij deze dingen ook voor zr. Corrie Vos, die nog steeds veel pijn heeft.

Br. Ko en zr. Geertje Meems  stellen de voorbede van de Gemeente erg op prijs bij alle lichamelijk zorgen die dagelijks invloed op hun leven hebben.

Zr. Winnie van Dam – Weits,  heeft al enige tijd last van afnemende conditie.

 

We danken voor

Br. Piet Brinks mag gelukkig goed herstellen. Piet en Ina zijn bijzonder dankbaar voor al het medeleven vanuit de Gemeente.

Br. Gerard Koops , mocht weer naar zijn verblijf in het Noaberhuis.

Zr. Aranka ter Veer – Veenstra  mocht na de ingrijpende operatie weer thuis komen om verder met veel rust te herstellen.

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar br. Ronald ter Roode,  en naar zr. Aranka ter Veer, Magnoliastraat 28.

 

Collectes

De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

Deze bedragen kunt u via de app van GIVT  (collecte 1 en 3) geven of overmaken op rekeningnummer: NL 61 RABO 0373 725 310 t.n.v. Prot. Gem. Musselkanaal eo.

Bij het overmaken van uw geld graag vermelden collecte met eventueel het doel van uw gift erbij.

 

Op zondag 5 februari is de collecte bestemd voor Schuldhulpmaatje.  De doelstelling van het project SHM is het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning. Met het project SHM worden hulpvragers gekoppeld aan een vrijwilliger, een SchuldHulpMaatje die hem/haar sociale en praktische ondersteuning aanbiedt. Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Deze vrijwilligers krijgen elk jaar bijscholing via het online-educatie-programma van SHM. In de gemeente Stadskanaal zijn veel gezinnen/personen die van een klein inkomen rond moeten komen. Vaak zijn ze niet op de hoogte van de regelingen die er bestaan om hulp te kunnen bieden. Daardoor komen veel van deze gezinnen/personen in de

schuldsanering terecht. Met hulp van een maatje kunnen ze advies krijgen hoe om te gaan met geld en ook waar en op wie ze een beroep kunnen doen.

Op zondag 12 februari is de collecte bestemd voor Kinderhotel Burcht Wedde.  KBW is een vakantieverblijf voor kinderen tot 16 jaar die aan de andere kant van het geluk geboren zijn. Het gaat daarbij om kinderen die er hoognodig eens tussenuit moeten maar die kans zelden of nooit krijgen. Het gaat om kinderen die sociaal-maatschappelijk uit de boot (dreigen te) vallen en die extra aandacht en levensvreugde kunnen gebruiken. Het gaat daarbij om kinderen uit armoedegezinnen en pleeggezinnen, of kinderen die zijn aangewezen op een leefgroep in een internaat. De kinderen en begeleiders worden aangedragen via erkende organisaties zoals bv.: Jeugdzorg, Humanitas of Het Leger Des Heils. Bij KBW kunnen kinderen even ontsnappen aan de dagelijkse problemen en weer  ervaren en voelen wat het is om kind te zijn. Waar ze kunnen lachen, dromen, spelen en genieten.

 

U kunt uw gave  nog steeds geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

 

Toneelavond

Vrijdagavond 3 maart om 19:30 en zaterdagmiddag 4 maar om 14:00 uur speelt de PKN toneelvereniging een toneelstuk.  Kosten van de kaarten zijn € 5,00

U kunt kaarten bestellen bij Karin Woldhek, telefoon: 417407 of

Via de mail: karinwoldhek@home.nl  en bij Hadewich Meems, telefoon: 416904.

 

Voor de toneeluitvoering  zijn wij nog op zoek naar prijsjes voor de verloting.

Mocht u nog iets hebben wat u wilt inleveren voor de verloting, dan kan dit bij Jan & Ellen Strockmeijer, Sluiskade 26 of bij Luite & Nanny Middelkamp, Schoolstraat 114c of in de kerk bij de kosters.

Alvast bedankt voor uw eventuele bijdrage.

 

Reacties zijn gesloten.