Zondag 24 september 2023

Liturgie voor zondag 24 september 2023

in De Ontmoeting

Aanvang 9.30 uur

 

Jeugdontmoeting

 

 

Voorganger:  Drs. J.H. van der Wal

Organist:       Heerko Koops

 

 

Afkondigingen

 

Lied: Psalm 65:  1 en 2

 

Stil gebed

 

Votum

 

Lied: Psalm 65: 4 en 5

 

Lezing van de geboden: Exodus 20

 

Lied: Psalm 119: 34 en 35

 

Kindernevendienst en kinderlied

 

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

 

Schriftlezing OT: Jona 3:10-4:11 (NBV21)

 

Lied: Psalm 145: 1 en 2

 

Verkondiging n.a.v. Hebr. 9 – Grote Verzoendag

 

Lied 911: 1, 2 en 3 – “Rots waaruit het leven welt”

 

Dankgebed en voorbeden

Collecte: kerk, Walk for Homs

 

Kinderen kindernevendienst + oppas komen weer in de kerk

 

Slotlied 969: 1, 2, 3 en 4  – “In Christus is noch west noch oost”

 

Zegenbede

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — beeld en geluid

 

 

Zondagsbrief  24 september 2023

 

In Memoriam zuster Afien Leenman – Feddema

Vanmorgen wordt het in memoriam van zr. Fien Leenman – Feddema gelezen.

 

Vandaag is het de Werelddag voor Migratie en Vluchtelingen

We bidden voor alle mensenkinderen onderweg en op de vlucht; voor allen die geen huis meer hebben, voor allen die vooruitgegaan zijn op zoek naar een thuis voor henzelf en voor hun familie. In het bijzonder bidden we voor de vluchtelingen met wie we ons – ook in geloof – verbonden weten.

 

We danken met

Zr. Trijnie Strockmeijer , zij mocht afgelopen week weer thuis komen, Trijnie en Hilco zijn de Heere God bijzonder dankbaar voor deze ontwikkeling. Tegelijk blijft de voorbede nodig; waar ook de weg haar brengen moge…

Zr. Gea Oldersma is eveneens in de afgelopen week uit het ziekenhuis ontslagen. Ook haar gezondheid is kwetsbaar en daarom onze voorbede voor Gea eveneens nodig.

 

Psalm 68: 20

Geprezen zij de HEER, dag aan dag;

Ja, de HEER draagt ons en Hij redt ons;

De HEER bevrijdt zelfs uit de dood.

 

We bidden voor

Br. Rico Westenbrink ; Rico werd vorige week met ernstige klachten opgenomen en verblijft nog in het MST te Enschede. Gelukkig is hij buiten levensgevaar. We bidden ook voor Diny.

Manon en Patrick Drenth, na het overlijden van een pasgeborene uit hun vriendenkring. We bidden voor deze jonge ouders en voor hun gezin en familie.

Zr. Henny Klompmakers , in deze spannende tijden.

Zo ook voor br. Halbe Akker  en br. Egbert Pot .

Voor het gezin in Mussel na de tragische dood van de echtgenoot en vader.

 

Israëlzondag op 1 oktober

Het bestaan van het volk Israël, is tot op de dag van vandaag hét levende bewijs van het bestaan van God. Daarom is ook waar, wat hierboven in Psalm 68:20 wordt beleden. We mogen als Christenen van Israël vinden wat we denken, dat doet God ook. En Hij heeft gedachten van vrede over Zijn volk. Vandaag bidden we in het bijzonder voor de vrede van Jeruzalem, want die komt uiteindelijk de hele wereld ten goede. En wat heeft de wereld die shalom nodig! Bij de ingangen van de kerk ligt daarom weer allerlei info van Christenen voor Israël, om mee naar  huis te nemen. Op de kindertafel ligt een leuk magazine voor de kinderen om mee te nemen. Van harte aanbevolen. Ook om weg te geven.                                           Ds. Wim

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. G. Oldersma.

 

Collectes

De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

Deze bedragen kunt u via de app van GIVT  (collecte 1 en 3) geven of overmaken op rekeningnummer: NL 61 RABO 0373 725 310 t.n.v. Prot. Gem. Musselkanaal eo.

Bij het overmaken van uw geld graag vermelden collecte met eventueel het doel van uw gift erbij.

 

Vandaag zondag 24 september is de collecte bestemd voor Stichting Mission Possible. S.M.P. is een hulpverleningsorganisatie die zich met name richt op jonge vrouwen die verslaafd zijn of slachtoffer

zijn van huiselijk geweld, kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen uit de voormalige Sovjet-Unie staten. Dit doen ze vanuit chris-telijke bewogenheid, zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook maar. De hulpverlening bestaat uit het geven van psychologische, materiële en juridische hulp. Afgelopen zomer is er in de regio van Odessa een zomerkamp voor kinderen georganiseerd. Naast het verspreiden van het Evangelie van de Here Jezus worden er ook voedselpakketten, medicijnen en brandhout geleverd.

Op zondag 1 oktober is het Israël Zondag. De opbrengst van de collecte is bestemd voor Kerk & Israël. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen

identiteit. Daarom bezint Kerk & Israël zich op de joodse wortels van ons geloof en bevordert ze het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan ze op tegen antisemitisme. In Nederland rust Kerk &

Israël predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunt Kerk & Israël onder andere het werk van Nes Ammim , de internationale christelijke gemeenschap.

 

U kunt uw gave  nog steeds geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

 

De Herberg

Op dinsdag 3 oktober a.s. hebben we de 1e Herberg van seizoen 2023-2024. Vanaf 16.30 uur staat de koffie klaar en om 17.30 uur gaan we aan tafel.  Wilt u/jij ook weer gezellig komen eten, meldt je/u/jullie dan aan.  Dat kan tot zondag 1 oktober.

Latere aanmeldingen kunnen wij helaas niet meer aannemen.

U kunt zich opgeven bij Mieneke van der Heide 06-27286045 of bij Tineke Hidding 06-11852378.

 

Reacties zijn gesloten.