Zondag 3 maart 2024

Liturgie voor zondag 3 maart in

 De Ontmoeting

Aanvang 9.30 uur

 

In deze dienst wordt Elin Drenth, dochter van Patrick en Manon Drenth en Julia Hemmes, dochter van Lars en Marije Hemmes gedoopt

 

 

Voorganger:  Ds. A.W. v.d. Griend

M.m.v.:          Ons Combo  

 

 

Muziek vóór de dienst door het Combo —  Is je deur nog op slot

 

Welkom en mededelingen

 

Aanvangslied: Opwekking 334 —

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

 

Stil gebed, bemoediging en groet

 

Bidden

 

Kinderlied en KND

 

We lezen de Bijbel: 1 Korintiërs 13: 1 – 13 (BGT) “Liefde is alles”

 

Zingen: Opwekking 488 — de kracht van Uw liefde

 

Preek: “God is liefde, God is alles”

 

Zingen: Opwekking 599 — Nog voordat je bestond

 

Kinderen van de kindernevendienst komen weer in de kerk

 

 

 

 

De Doop van onze kinderen – een verlangen naar méér…

 

Onderwijzing en Presentatie

Belijdenis en Beloften

Doopgebed

 

We zingen: Ik wens jou

 

Doop en Handoplegging

Verwelkoming

 

Loflied (staande): De Heer zegent jou

 

Gedichtje + doopgeschenken

 

We danken en bidden

Stil gebed en Onze Vader

 

Collecten: kerk, Evangelie & Moslims

We luisteren intussen naar het Combo: “My Lighthouse (Engels)”

 

Zingen slotlied: De God van de vrede

 

Zegen

 

Zingen Amen-lied: Glorie aan God

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — Eigen gemeente

 

Na de dienst speelt het Combo

 

Na de dienst is er gelegenheid voor felicitaties en daarna

koffie/thee/fris.

 

 

 

 

 

Zondagsbrief 3 maart 2024

 

Er wordt gedoopt

Het Sacrament van de Heilige Doop zal vanmorgen bediend worden aan Elin Drenth en aan Julia Hemmes.

 

We danken met

Zr. Trix Mulder – Vegter  is voor revalidatie naar Oldwolde overgebracht: afdeling Ceder 1 kamer 13; Blijhamsterweg 45, 9673 XB Winschoten.

Zr. Corrie Borgers  – Eijkern  heeft afgelopen woensdag een nieuwe knie gekregen. De operatie is geslaagd. Waar Corrie zal revalideren is op het moment van schrijven nog niet bekendgemaakt.

 

En we blijven in gebed voor degenen die al langer zorgen hebben om hun gezondheid.

Br. Halbe Akker in de Heggerank, kamer 211. Willem Diemerstraat 7, 9581 AG  Musselkanaal. Zijn leven op aarde is op het moment van schrijven aflopend.

Br. Egbert Pot, .

Br. Henk Tijssen  van wie de toestand zorgelijk is. We bidden ook voor Mennie.

Br. Jacob Kuipers van Jipsingboertange

Zr. Trijnie en br. Hilco Strockmeijer 

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. Lucie. Zondag.

 

Collectes

De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

 

Vandaag zondag 3 maart is de collecte bestemd voor Stichting Evangelie en Moslims. SE&M geloofd dat Jezus Christus hun de liefde van God heeft laten zien. Hij is het Licht dat de wereld leven geeft.

Zij voelen zich als volgelingen van Jezus Christus door Hem geroepen  om dat Licht te verspreiden in de ontmoeting met moslims. SE&M verlangt ernaar dat iedere moslim in  ons land Jezus leert kennen en gaat volgen.

Op zondag 10 maart is de collecte bestemd voor Philadelphia Stadskanaal. Philadelphia betekent letterlijk: Naastenliefde. Er wordt gewerkt vanuit de christelijke visie. De ene mens is niets zonder

de andere. Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Philadelphia kijkt naar mogelijkheden en naar kansen.

 

U kunt uw gave  geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving vermelden.

Reacties zijn gesloten.