Liturgie 25 oktober

Liturgie voor zondag 25 oktober 2020

in De Ontmoeting te Musselkanaal

Aanvang 9.30 uur

 

 

Voorganger:  Ds. A.W. v.d. Griend

Organist:       Dhr. R. Lameijer     

 

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Afkondigingen

 

Aanvangslied: Stil, mijn ziel, wees stil… Opw. 717

 

Stil gebed, bemoediging en groet

 

Glorialied: Lied 62: 1

 

Aanvangstekst: Psalm 27: 11-14 (NBV)

 

Gods gebod als Geloofsbelijdenis

 

We bidden om Gods zegen

 

Kindernevendienst: Verhaal en Kinderlied

 

We horen het Evangelie: Openbaring 8 en 9 (NBV)

 

Psalm 65: 1 en 3

 

Uitleg en verkondiging: De hemel houdt de adem in…

 

De kinderen worden NIET NU opgehaald


We danken en bidden


Stil gebed en Onze Vader

 

ALLE kinderen worden NU WEL opgehaald

 

Slotzang: Verberg mij nu, Opwekking 685

 

Zegen

en ‘amen’

 

Orgelspel na de dienst

 

Collecten:

1          Kerk

2          Eigen jeugd

3          Eigen gemeente

 

 Zondagsbrief 25 oktober 2020

 

DE KERK IS NIET DICHT…

DE KERK IS JUIST DICHTBIJ… WIJ ZIJN DE KERK…

 

Dankbaarheid

Zr. Nel Benus  mocht weer thuiskomen nadat ze onlangs in verband met Covid-19 was opgenomen in Assen. Gelukkig waren de testuitslagen van zoon Wouter en bij één van de kleindochters, negatief. Dankbaarheid is er ook bij de andere gemeenteleden die positief getest zijn op Covid-19, maar er niet ernstig ziek van zijn.

Br. Aiko Smith , mocht weer thuis komen en voelde zich naar omstandigheden goed. Met zuster Janny Pot  , mag het steeds beter gaan.

 

Zorgen zijn er ook

Zr. Janny Bossema  , zal overmorgen worden geopereerd aan een plekje op de wang. We blijven bidden voor de broeders, Halbe Akker en Henk Smith en voor hun gezinnen.

Zr. Geessink-Drent, dementeert licht. Aangezien ze niet alleen kan zijn, zijn haar zoon en dochter bij toerbeurt bij hun moeder. Na de tia ging het praten en slikken moeizaam, maar inmiddels gaat dat beter. Voor haar rugpijn krijgt ze morfinepleisters. Ook heeft ze een zeer pijnlijke wond aan haar been. De oorzaak is nog niet duidelijk. Ze staat bovenaan de wachtlijst in een tehuis in Assen.

Zr. Roelie Dries verblijft sinds enkele maanden in de Heggerank. Daar is de Corona uitgebroken. Roelie testte óók positief. We leven met haar en met br. Lambert Dries mee . Hij en de beide dochters moeten nu in quarantaine.

 

BasisCatechisatie: morgenavond, 20 okt. 19:00 uur. Nog meer jongeren van 12-20 jaar zijn van harte welkom. In Kerknieuws nr. 9 staan de datums voor het hele seizoen vermeld.

Laat even weten of je komt. Tot ziens, Siebe Boomsma (0599-454568), Ellen Strockmeijer (0599-417093) ds. Wim van de Griend (0614239851).

 

Overlijden Brenda Leenders

Beste gemeenteleden,

Wij, Henk en Mieke Leenders, willen jullie laten weten dat onze nicht

Brenda Leenders op 43-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van de ziekte van Huntington op 16 oktober 2020. Aan deze ziekte zijn in onze familie al heel veel mensen overleden, waaronder Brenda’s vader Jan in 2017. Jan was getrouwd met Gré Huiting († 2009), hier in de gemeente bij velen wel bekend.

Haar broer, Erik Jan, blijft nu alleen over met zijn gezin in de wetenschap dat hij dezelfde ziekte zal krijgen.

Veel gemeenteleden tonen vaak hun belangstelling met dit gezin en daarvan ondervinden wij veel steun, waarvoor onze dank.

 

Met hartelijke groet,   Henk en Mieke Leenders

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar br. L. Dries.

 

Collectes

Vandaag zondag 25 oktober is de collecte bestemd voor Eigen Jeugd. Voor het knutsel en lesmateriaal van de kindernevendienst is geld nodig. Zo ook voor het catechisatiemateriaal. Ook worden er cadeaus gekocht, denk aan afscheid kindernevendienst of voor hen die geslaagd zijn. Af en toe moet het speelgoed bij de oppas vernieuwd worden en iets lekkers of leuks kost ook geld.

Op zondag 1 november is de collecte bestemd voor Kerk in Actie: Sterke vrouwen in de kerk (Papoea).

Het Vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfver-trouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van 9 maanden. De meeste vrouwen komen van ver en blijven dan ook in het internaat van het centrum. Een opleiding bij P3W levert hen geen diploma op maar wel een brede basisvorming. Vrijwel alle vrouwen die cursussen hebben gevolgd vervullen een voortrekkersrol in hun dorp. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp, ze richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ook zijn ze in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen. P3W: staat voor 3x een P met daarachter een W: PUSAT (centrum), PEMBIAAN (toerusting), PENGEMBANGAN (vorming) en WANITA (vrouwen)

 

U kunt uw gave  weer tijdens de kerkdienst geven maar natuurlijk ook nog steeds via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

NL61RABO037325310 t.n.v. kerk algemeen

 

 

Reacties zijn gesloten.