Zondag 25 september 2022

Liturgie voor zondag 25 september 2022

 in De Ontmoeting

Aanvang 9.30 uur

 

Vandaag Jeugdontmoeting

 

 

Voorganger:  Ds. A.B. Wolters

Organist:       Heerko Koops

 

 

Woord van welkom en afkondigingen

 

Intochtslied: Ps. 62: 4 en 5

 

Stil gebed

 

Votum en groet

 

Zingen: Lied 195    (Klein gloria)

 

Gebed van verootmoediging

 

Zingen: Ps. 131

 

Woord van vergeving

 

Leefregel: Psalm 130 NBV21

 

Zingen: Lied 413: 1 en 2

 

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

 

Kindernevendienst en kinderlied  

 

 

 

 

Schriftlezingen: Lukas 6: 12-16, 11: 1-4  NBV21

 

Zingen: Lied 364: 3, 4, 5 en 6

 

Preek

 

Zingen: Lied 370

 

Gebeden 

 

Collecte: Kerk, Open Doors

 

Kinderen kindernevendienst en oppas komen weer in de kerk

 

Slotlied: Lied 705: 1, 3 en 4

 

Zegen

 

Zingen: Lied 415: 3

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — kerkdienst gemist

 

 

Zondagsbrief 25 september 2022

 

We bidden voor

Br. Bertus en zr. Dina Lubbers  nu zij zo bewust elkaar moeten gaan loslaten en toevertrouwen aan de gunst en genegenheid van de Heer.

 

Br. Vos heeft inmiddels een geslaagde operatie ondergaan. Daar zijn ze dankbaar voor. We bidden om een voorspoedige revalidatie.

 

Br. Piet en zr. Siny Lutje,  vragen gebed voor hun kleindochter Esther Daanje. Hoopgevend is de mogelijkheid van een hersenoperatie, maar dat is tegelijk bijzonder spannend.

Zr. Wina Boltendal  Er waren zorgen om haar pasgeboren kleindochtertje. De kleine moest kort na de geboorte onlangs al een operatie ondergaan. Gelukkig is alles goed gegaan.

 

Br. Halbe Akker  heeft de eerste chemo-behandeling goed verdragen. De komende tijd zal helder worden hoe het verder zal gaan.

 

Zr. Smit – Beens van het Havenplein is in afwachting van een plek in Musselkanaal/Stadskanaal nog in de Veenkade in Veendam

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. Koops.

Collectes

De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

Deze bedragen kunt u via de app van GIVT  (collecte 1 en 3) geven of overmaken op rekeningnummer: NL 61 RABO 0373 725 310 t.n.v. Prot. Gem. Musselkanaal eo.

Bij het overmaken van uw geld graag vermelden collecte met eventueel het doel van uw gift erbij.

 

Vandaag zondag 25 september is de collecte voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die  om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.  Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Op zondag 2 oktober is het Israël Zondag. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël. Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden (KiA). Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: De onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het

christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden.

 

U kunt uw gave  nog steeds geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

 

Flessenactie 1 okt a.s

Medewerkers: fam. J. Benus, fam. H. Leenders,  A. Alons en fam, H. Arnoldus — Mussel.

Willen de medewerkers om 9.30 uur achter de kerk aanwezig zijn.

 

Spekdikkenaktie

Op 7 en 14 oktober a.s. staan we weer op de braderie met onze over-heerlijke spekdikken. U kunt ons vinden in de bekende kar. U bent van harte welkom. We rekenen op uw komst. Samen kunnen we er een mooie actie van maken.

 

Open middag “De Ontmoeting” op 7 oktober 2022

Wilt u meedoen aan de tentoonstelling van doopjurken?

U kunt de jurk in week 40 dan brengen bij Fennie Hoogendam (06-34308037) of Mieke Leenders (06-51813691). Graag voorzien van naam en ook van de kinderen die de jurk gedragen hebben.

Of op donderdagavond 6 oktober graag tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij “De Ontmoeting” afgeven. Graag voorzien van uw naam en adres. Aan het eind van deze middag sluiten we af met een “Sing Inn” waar-na u de jurk weer mee mag nemen/of anders zondag 9 oktober na de dienst.

 

Zondag 9 oktober

Ivm met Musselkanaal op Wielen op zondag 9 oktober kan iedereen de kerk via de achter ingang bereiken als je met de auto bent.

 

Reacties zijn gesloten.