Zondag 26 juni 2022

Liturgie voor de overstapdienst, zondag 26 juni 2022,

in De Ontmoeting

Aanvang 9.30 uur

 

In deze dienst nemen Jari Wind, Jolie Mulder, Liavah Eggens en Sven Veneman afscheid van de kindernevendienst

 

 

Voorganger: Ds.  A.W. v.d. Griend

Organist:      Mark Wubs

 

 

We bereiden ons nu ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week zondag.

 

Orgelmuziek vóór de dienst

 

Welkom en afkondigingen door de kinderen

 

1e Lied: My lighthouse, lied van Sven

 

Stilte, Bemoediging en Groet

 

2e lied: Revival Anthem (Rend collective), Lied van Jolie

 

Jezus van 10 woorden in 1 woord samen (Lukas 10: 25-28)

 

3e lied: Lied 320: 1 – 4 — Wie oren om te horen heeft

 

We bidden om Gods zegen over de dienst

 

Overstapmoment voor Jari, Jolie, Liavah en Sven

 

Afscheid van de kindernevendienst

 

Welkom door de Jeugdouderling

 

Kindernevendienst + kinderlied

 

Bijbelverhaal: Matth. 20: 1 – 16 (NBV) door Jari en Jolie

Werkers in de wijngaard krijgen allemaal hetzelfde

 

4e lied: De Leeuw en het lam (Opw. 796), lied van Jari

 

Traktatie door de kinderen

 

Praatje dat raakt: Thema: eerlijk is heerlijk

 

We luisteren naar Jari die speelt op de Althoorn

 

Danken en bidden (voor elkaar)

 

Stil Gebed en Onze Vader (Ev. Liedb. 466)

 

Jongste kinderen worden opgehaald

 

Collecte: kerk, Dorcas — met hulp van Jolie en Sven

 

5e lied: Slotlied Van A tot Z, lied van Liavah

 

Zegen

 

Gezongen “AMEN” Lied 415: 3

 

Uitgangscollecte: Kerkrentmeesters — aanschaf zonnepanelen

 

Orgelspel na de dienst

 

 

Zondagsbrief  26 juni 2022

 

Overstapdienst — Vanmorgen vieren we dat Jolien Mulder, Liavah Roosien, Sven Veneman en Jari Wind na de vakantie van de Kindernevendienst zullen doorstromen naar de catechisatie en ook worden uitgenodigd om mee te gaan doen met het andere jeugdwerk in de Gemeente.

 

We danken met elkaar — Zr. Oldenbeuving – Verweij  heeft een geslaagde operatie ondergaan nadat zij vorige week nog eens heel vervelend was komen te vallen en daarbij de heup gebroken heeft.

Zr. Bianca en br. Gert Mulder zijn dankbaar dat er na een heel diepe periode in hun leven eindelijk wat verlichting is gekomen en ervaren dat als zegening en als kracht van het gebed voor hen en hun kinderen.

 

We bidden voor Br. Hendrik Dol  Hij is na een hersenbloeding, sinds afgelopen dinsdag opgenomen in het UMCG. De komende tijd moet uitwijzen hoe de situatie van Hendrik is. We bidden voor Hendrik om een gezegend herstel. Voor allen bidden we om vertrouwen bij deze zeer ingrijpende en aangrijpende gebeurtenis in hun aller leven.

Zr. Corrie en br. Henk Vos van het Havenplein 41, 9581 DM Musselkanaal zijn in de afgelopen tijd wederom bepaald bij de kwetsbaarheid van beider gezondheid.

Br. en zuster Potze  hebben grote zorgen te verwerken. We bidden dat zij kracht mogen putten uit hun geloof in God en uit onze gebeden voor hen.

 

We bidden voor de mensen die in deze tijd weer getroffen zijn door het Coronavirus. We bidden voor anderen die ook door ongeval of ongeluk getroffen zijn of die een ongunstig bericht te verwerken kregen.

We bidden voor degenen die allerlei ziekten in meer of minder ernstige mate onder de leden hebben om vertrouwen. We bidden voor al degenen voor wie wij voor kortere of langere tijd een thuis of herberg mogen zijn en samen mogen delen van de genadegaven die ons van God geschonken zijn.

 

We denken aan elkaar — Br. Henk Hagedoorn is onlangs vervelend komen te vallen en herstelt gelukkig van de gevolgen daarvan.

Zr. Nap is voor revalidatie voorlopig in Refaja, Stadskanaal.

Br. Jurrie Potze  heeft onlangs het bovenbeen gebroken en is daar aan geopereerd.

Br. Tj. Boomsma  is ivm ademhalingsklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Hij moet daar nog blijven voor longrevalidatie.

 

Cantatedienst De Werkgroep Vieringen deelt verheugd mee dat de cantatedienst op 3 juli door kan gaan. Aanvang 19:00 uur in De ontmoeting. Het Cantatecollectief “Ewiges Feuer” zal de door J.S. Bach voor deze zondag gecomponeerde Cantate BWV 24 “Ein ungefärbt Gemüte” ten gehore brengen in de avonddienst. U bent van harte uitgenodigd. Tevens zijn in heel de regio zo veel mogelijk liefhebbers van deze bijzondere vorm van vieren uitgenodigd.

 

Bloemen De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr Lubbers, Horsten 68 en naar dhr. Potze, Mesdaglaan 15.

 

Collectes De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

Deze bedragen kunt u via de app van GIVT  (collecte 1 en 3) geven of overmaken op rekeningnummer: NL 61 RABO 0373 725 310 t.n.v. Prot. Gem. Musselkanaal eo.

Bij het overmaken van uw geld graag vermelden collecte met eventueel het doel van uw gift erbij.

 

Vandaag zondag 26 juni is de collecte bestemd voor Dorcas. Dorcas is een internationale, christelijke organisatie voor ontwikkelings-samenwerking. Dorcas verlangt ernaar, dat kwetsbare mensen en gemeenschappen tot hun recht komen en bloeien. Daarom gaan zij naar plekken waar mensen het slachtoffer zijn van hun omstandig-heden. Of het nu gaat om oorlog of natuurgeweld, een ingestorte economie of een epidemie.

Op zondag 3 juli vindt het Heilig Avondmaal plaats. De opbrengst van deze collecte gaat dan ook naar de onkosten.

 

U kunt uw gave  nog steeds geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

 

Wandelen — Dinsdag, 28 juni gaan we weer aan de wandel; dus trek de wandelschoenen maar weer aan!

Vertrek om 13.30 uur per auto vanaf de kerk.

 

Flessenaktie zaterdag 2 juli a.s. — Chauffeurs: fam. P. Roukema, fam. J. Strockmeijer, fam. B. de Vries en fam. W. Schoenmaker — Mussel. Graag om 9.15 uur aanwezig achter de kerk.

Reacties zijn gesloten.