Liturgie 28 februari

                

Liturgie zondag 28 februari 2021 in “De Ontmoeting”

aanvang: 9.30 uur

 

Voorganger: Dhr. J. van Vondel

Organist:      Rudi Lameijer

 

 

Welkom en afkondigingen

Aanvangslied: You tube   “God hoe graag zou ik weer komen” op de melodie van lied 42 met een bewerkte tekst van ds. Andre Troost, gezongen door ds. Foppen met begeleiding van pianist Aarnoud de Groen. Het is een lied met verlangen naar betere tijden voor ons en voor de kerk.

 

Vanmorgen hebben we het licht van de kaars aangestoken in de naam van de Geest

Die de hele wereld doortrekt en ons hart vervult met liefde.

We hebben een kaars aangestoken en bedenken dat

God ons kent en met al onze wegen vertrouwd is.

We bidden om Gods licht over ons samenzijn.

Wij hebben een kaars aangestoken en vragen daarbij:

Goede God, zend Uw licht.

Ontsteek in ons het vuur van geloof, hoop en liefde.

Laat ons het beste van ons zelf geven

Opdat wij ieder een licht voor een ander kunnen zijn.

 

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria

Lied 84: 4 — Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort

Gebed

Lied 313:1 — Een rijke schat van wijsheid

Leefregel Filippenzen 1:9-11 (Bijbel in gewone taal)

Lied 313:2

Gebed

Kindermoment met 40 dagenproject

Eerste schriftlezing Johannes 10:22-42 ( NBV)

Tweede schriftlezing Jesaja 55:6 en 7 ( NBV)

Lied 538:1 en 4 — Een mens te zijn op aarde

Verkondiging met als thema: Aan welke kant staat u, sta jij?

Meditatief orgelspel

Dankgebed

Collecte: Kerk, Diaconaat

Slotlied 556: 1;3 en 4 — Alles wat over ons geschreven is

Zegen — Organist speelt 3x Amen

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — Eigen gemeente

 

Zondagsbrief  28 februari 2021

 

40-dagen project van de Kindernevendienst

Vanmorgen begroeten we broeder J. Vondel uit Emmercompascuum. Hij zal bij ons voorgaan en hij zal ook uitleg geven over het 40-dagen project van de Kindernevendienst. Kijk voor jezelf ook even op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp

 

Zorgen en verdriet

Br. Aiko Smith  heeft weer een bloedtransfusie gekregen. De reactie van zijn lichaam op de behandelingen blijft zorgelijk.

Zr. Lien Munneke en haar gezin kregen het verdriet te verwerken van het overlijden van dochter en zus Grietje. De afscheidsdienst en begrafenis hebben afgelopen vrijdag in Onstwedde plaatsgevonden. We leven mee met zuster Munneke en haar gezin en bidden om kracht en om troost.

 

Uw tempo

God, leer mij toch opnieuw beseffen

dat er genade is en kracht,

als ik mij regel naar Uw tempo

en heel ontspannen op U wacht

Help mij om niet zo hard te lopen

en af en toe eens stil te staan,

zodat ik aan Uw zorg en leiding

niet achteloos voorbij zal gaan.

God, maak mijn geest een beetje rustig

bewaar mij voor krampachtigheid

En help mij om in alle dingen

wat meer te rek’nen  met Uw tijd.

Ik hoef mijzelf niet op te jagen

en meer te doen dan dat U vraagt

Als U mij maar de weg blijft wijzen,

dan weet ik dat mijn leven slaagt.

 

Truus van der Roest, n.a.v. Psalm 37:34, uit: “Leven van Genade”

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar br. Ko en zr. Geertje  Meems,  en naar br. T. Oldenbeuving.

 

Collectes

De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

 

Deze bedragen kunt u via de app van GIVT  (collecte 1 en 3) geven of overmaken op rekeningnummer:

NL 61 RABO 0373 725 310 t.n.v. Prot. Gem. Musselkanaal eo.

Bij het overmaken van uw geld graag vermelden collecte met eventueel het doel van uw gift erbij.

 

Vandaag zondag 28 februari is de collecte bestemd voor het Diaconaat. Het omzien naar onze naaste is wat we diaconaat noemen. Ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen

zijn er nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen onder het motto: “helpen waar geen (andere) helper meer is”. Jezus deed het ons voor: mensen in nood helpen. En Hij vraagt van ons om het zelfde te doen. Uit liefde voor Hem.

Op zondag 7 maart is de collecte voor Kerk in Actie: Colombia. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze

context moeten predikanten hun werk doen.

Kerk in actie wil aan de theologische instituut in Cali de studenten en kerkelijke werkers een goede opleiding aanbieden zodat zij worden voorbereid in hun taak om de mensen in de kerk en in de buurt bij te kunnen staan in de moeilijke situatie in Colombia.

 

U kunt uw gave  nog steeds geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

 

Flessenaktie 6 maart a.s.

Chauffeurs: B. de Vries, dhr. Oosterveld, fam. Hoogendam en dhr. Hemming.

Medewerkers graag om 9.15 uur achter de kerk aanwezig zijn.

 

Verkiezingen

In Kerknieuws van februari heeft u al het één en ander kunnen lezen over de aanstaande verkiezingen. In kerknieuws maart vindt u het 2e deel. Hierbij vindt u ook de omschrijvingen van de verschillende ambten en de aantallen ambtsdragers die er dit jaar nodig zijn.

We vragen u om namen van gemeenteleden in te leveren, van wie u vindt dat zij beschikken over gaven en talenten die passen bij de verschillende ambten. U kunt dit op twee verschillende manieren doen, ook met het oog op de Coronaregels.

  • u noteert de namen op het inlegvel dat u in Kerknieuws van maart kunt vinden, en na ondertekening doet u deze in de brievenbus bij de scriba (Zuiderdiep 425, Tweede Exloërmond), bij de dominee (Marktstraat 46) of per post naar Postbus 93, 9580 AB Musselkanaal.
  • Eenvoudiger is het, wanneer u deze mogelijkheid heeft, om de namen per mail door te geven aan de scriba via scriba@pgmusselkanaaleo.nl

Geeft u dan wel ook door voor welk ambt u de verschillende gemeenteleden aandraagt!

 

Let op, u kunt dit doen tot en met zondag 14 maart.

Reacties zijn gesloten.