Liturgie 29 november

Liturgie 1e Advent, zondag 29 november 2020

in “De Ontmoeting”

aanvang: 9.30 uur

 

 

 

Voorganger: Ds. A.W. Van de Griend

Organist:       Heerko Koops

M.m.v. leden van de cantorij en Wim

 

 

Orgelspel vóór de dienst

 

Welkom en afkondigingen

 

Advent I: de eerste kaars wordt aangestoken door Amy en Thijs ter Veer

 

Lied 42: 6 en 7

 

Stil gebed, bemoediging en groet

 

Klein gloria

 

Aanvangstekst: Rom. 8: 18-24-a (BGT)

 

Lied 646: 1 en 2

 

De Tien Woorden samengevat: Leer ze liever liefde

 

Lied “Leer ze om niet boos te zijn” Glen Faria en Kenny B

Youtube)

 

We bidden

 

 

Kindernevendienst: Adventsproject

Verhaal en kinderlied

 

We lezen Openbaring 12 (NBV)

 

Lied 68: 6 en 7

 

De preek: “leer ze liever liefde…”

 

Lied 798: 1 – 5

 

Dankgebed en voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

 

De kinderen worden opgehaald

Toelichting op de collecten

 

Slotlied: 487: 1, 2 en 3

 

Wegzending en Zegen

 

Collecten:

  • Kerk
  • Kerk in Aktie: Oekraïne:

“School van onze dromen”

 

Orgelspel na de dienst

 

Zondagsbrief  29 november 2020

 

Wel en wee

Correcties m.b.t. de zondagsbrief van vorige week

Het spijt mij bijzonder dat ik in de zondagsbrief van vorige week twee dingen niet correct heb vermeld. Het huisnummer van Tineke en Menno Broekman moet natuurlijk Havenplein 85 zijn.

Er zijn serieuze zorgen om de gezondheid van de kleindochter van Corrie Borgers. Alleen onderzoek kan uitwijzen of er terecht gevreesd werd.

 

Dankbaarheid

Zr. Janny Bossema  van de Clematisstraat 17, 9581 MA Musselkanaal, mocht weer thuis komen. De operatie is goed gegaan.

 

Zorgen

Br. Aiko Smith   wacht met spanning op de ontvangst van het nieuwe medicijn/nieuwe kuur. En dan valt geduld moeten hebben niet echt mee wanneer de conditie/bloedwaarden achteruit gaan.

Br. Oldenbeuving  mocht maandag weer thuis komen, maar op het moment van schrijven zal er een plek voor hem worden gezocht waar hij tijdelijk kan worden verpleegd om weer aan te sterken.

Zr. Jantje van der Heide  is bijzonder vervelend komen te vallen. Gelukkig was er niets gebroken, wel gehavend, en verder onderzoek is wel nodig.

We leven intens mee met br. Halbe en zr. Trijnie Akker  en met br. Henk en zr. Grietje Smith  Jipsingboertange en hun gezinnen.

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. C. Borgers,  en naar zr. M. Bakker.

 

Collectes

Vandaag zondag 29 november is de collecte bestemd voor KiA Oekraïne – School van onze Dromen. Weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinter-naten. Het personeel had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de “School of our Dream” Vynnyky op. De personeelsleden worden getraind om

liefdevolle relaties op te bouwen. Ook leert het personeel om te gaan met de sociale en gedragsproblemen van de kinderen. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

Op zondag 6 december is de collecte bestemd voor Stichting Gave. Deze stichting richt zich op asielzoekers. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen om

contacten op te bouwen met asielzoekers en Gods liefde te delen. De stichting komt op voor de rechten van christen-asielzoekers en helpt dan ook bij juridische zaken.

 

U kunt uw gave  weer tijdens de kerkdienst geven maar natuurlijk ook nog steeds via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

NL61RABO0373725310 t.n.v. kerk algemeen

 

Flessen aktie  5 dec a.s:

Chauffeurs: fam. H. Oosterveld, fam. H. Leenders, mevr  Hospers-Wind en mevr. S. Venema.

Willen de medewerkers om 9.15 uur achter de kerk aanwezig zijn.

 

 

Reacties zijn gesloten.