Zondag 16 juni

Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o.

9580 AB Musselkanaal

Liturgie voor zondag 16 juni 2024

in De Ontmoeting

Aanvang 9.30 uur

Voorganger:Ds. B. Notenboom

Organist:Rudi Lameijer

 

 

Welkom en mededelingen

 

VOORBEREIDING

 

Aanvangslied 405: 1, 2 en 4 — Heilig, Heilig Heilig

 

Stil gebed, Votum en Groet

 

Zingen: Klein Gloria

 

Schuldbelijdenis en Kyriëgebed

 

Genadeverkondiging en Glorialied

 

Aanwijzing ten leven (10 geboden & samenvatting)

Zingen: Psalm 119:1, 2 en 33

 

Gebed bij de opening van de schriften


Kindernevendienst en kinderlied

 

DIENST VAN HET WOORD


Schriftlezing: Exodus 34:1-35


Antwoordlied
: Groot is Uw trouw o Heer (opw. 123)  lied 885

 

Verkondiging

 

Zingen: lied 886 — Abba Vader

 

GEBEDEN EN GAVEN


Dankgebed en Voorbede

 

Collectes: kerk, bloemengroet


Kinderen kindernevendienst en oppas komen weer in de kerk

 

Slotlied: Psalm 98


Wegzending en Zegen

 

Zingen lied 415: 3

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — eigen gemeente

 

Zondagsbrief  16 juni 2024

 

We bidden voor

Br. Hinko en zr. Mieneke van der Heide, Na een periode van onderzoeken en onzekerheid heeft Hinko de diagnose parkison gekregen.

Hinko en Mieneke vragen de gemeente om voor hen te bidden.

Br. Ko Meems, van de Sluisstraat,wordt a.s. woensdag geopereerd ivm een hernia.

Br. Hilco en zr. Trijnie Strockmeijer van de Zuiderdiep Valthermond. Trijnie kreeg geen goed bericht, terwijl Hilco die wel kreeg. Het is erg dubbel.

Br. Tipker, van de Beukenhof, voorheen het Havenplein.

Zr. Mientje Mezach van de Ahorst.

Br. Egbert Pot, van de Tweede Exloërmond en zr. Janny en hun geliefden.

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. Geertje Venema.

 

Collectes

De 1e collecte en de uitgangscollecte zijn bestemd voor de kerk.

Er zijn verschillende bestedingen als doel voor de collecte, zoals kerk-algemeen, onderhoud orgel, verwarming, schilderwerk, enz.

Deze bedragen kunt u via de app van GIVT  (collecte 1 en 3) geven of overmaken op rekeningnummer: NL 61 RABO 0373 725 310 t.n.v. Prot. Gem. Musselkanaal eo.

Bij het overmaken van uw geld graag vermelden collecte met eventueel het doel van uw gift erbij.

Vandaag zondag 16 juni is de collecte bestemd voor de Bloemen-groet. De opbrengst van deze Collecte wordt o.a.  besteed aan het zondagse bloemetje, bloemen voor 80+ jarigen en huwelijks jubilea. Of voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Op zondag 23 juni is de collecte bestemd voor Stichting met je hart. Met je hart zet zich in voor eenzame ouderen die zelfstandig wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten.

De eenzaamheid wordt versterkt door bijvoorbeeld een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, de financiële situatie of verlegenheid en angst. De ambitie van Stichting met je hart is om op

gemeenteniveau de burgers, bedrijven en maatschappelijke instel-lingen met elkaar te verbinden om samen hun missie uit te dragen.

U kunt uw gave  nog steeds geven via de app van GIVT of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336   t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo Bij het overmaken van uw geld graag  omschrijving van doel collecte vermelden.

Laat eens zien wat je kunt…

We nodigen u en jou uit om op de gemeentezondag je talenten en hobby’s aan elkaar te laten zien. Dit kan op een tafel in De Binding of op een plekje buiten. Het is vast interessant om elkaar de hobby’s te laten zien. Opgave tot  en met 21 juni. Het zou mooi zijn als er velen meedoen.

Piet Brinks  06 26328556

Parkeeroverlast

Beste gemeenteleden,
Als de parkeerplaats van de kerk vol is, wilt u dan niet op het gras achter de kerk parkeren, maar op de parkeerplaatsen in de buurt?
Dit kan op de parkeerplaats aan de Kerkstraat of bij de Aldi.
Het grasveld raakt nu beschadigd en voor omwonenden is het lastiger uitrijden.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Reacties zijn gesloten.