Wet op de Privacy

De kerkenraad zal de komende tijd het beleid op Privacy bespreken in haar vergadering. Hierbij zal ook een Privacyverklaring opgesteld worden die na behandeling en goedkeuring gepubliceerd zal worden.

Reacties zijn gesloten.