Week van het gebed

In januari 2020 wordt de jaarlijkse Week van Gebed gehouden. De Raad van Kerken en de Missie Nederland roepen de christenen op om een week lang elke dag samen te komen om te bidden voor de eenheid van christenen. Deze week vindt plaats van 19 t/m 26 januari 2020 en heeft als thema: “Buitengewoon”. Ook als christenen in de Kanaalstreek willen we deze week vanuit verschillende kerken samen komen, om te bidden voor onze dorpen, ons land en de wereld. Elke dag wordt er een samenkomst gehouden in een andere gemeente. Er wordt gezongen en er is een korte overdenking en de gelegenheid om te bidden. Het bidden gebeurt meestal in groepjes, maar dat wil niet zeggen dat er een verplichting is om hardop mee te bidden. God ziet het hart aan. Namens Samen-Kerk doet ook onze gemeente dit jaar weer mee en wel op vrijdagavond 24 januari 2020 in zaal Harmonie, aanvang 19.30 uur

Voor de andere diensten zie poster in de hal van Harmonie. We hopen u allen in de Week van Gebed te mogen begroeten!!!!

 

Reacties zijn gesloten.