Viering Hemelvaartsdag

Zo de Heer wil, vieren we op donderdag 13 mei dat de Heer Zijn Kerk bestuurt. Uit de brief aan de Gemeente in Efeze (hfst. 4) leren we dat de Heer dat doet door middel van de bedieningen waarmee Hij Zijn gemeente zegent. Daarom hebben we er allemaal belang bij, dat we de Hemelvaart in dit perspectief vieren. De online-dienst begint om 9.30 uur.

Reacties zijn gesloten.