Verkiezing ambtsdragers

Dit jaar vindt de verkiezing van ambtsdragers plaats. Omdat er deze keer een hoop ambtsdragers stoppen en er nog vacatures waren bij zowel de ouderlingen als ouderling-kerkrentmeesters, hebben we deze keer veel nieuwe mensen nodig. Wij hopen dat men zich geroepen mag voelen een ambt te aanvaarden zodra de vraag voorgelegd wordt. Van 3 tot en met 17 februari kunnen gemeenteleden ( volwassen doop- en belijdende leden) namen aanbevelen bij de kerkenraad. Dit kan via een formulier die bijgesloten wordt bij Kerknieuws van 4 februari. Het formulier kan ingeleverd worden via bussen in de hal van beide kerken en men kan het formulier naar het postadres van de kerk sturen, ter attentie van de scriba.

Nieuw gekozen ambtsdragers zullen in de dienst van 23 juni bevestigd worden. In die dienst zullen we dan ook afscheid nemen van de ambtsdragers wiens ambtstijd er op zit.

 

Reacties zijn gesloten.