Startzondag

Zondag 20 september hebben we weer onze jaarlijkse startzondag.  Het seizoen gaat weer beginnen en de kerkenraad heeft gemeend om toch een startzondag te moeten organiseren, ondanks het coronavirus.

Uiteraard zal deze zondag wel een andere invulling hebben dan voorgaande jaren. Het zal een gezinsdienst zijn en de oudste groep van de kindernevendienst zal in de kerk blijven. Voor hen is er deze zondag dus geen kindernevendienst.

Let wel, dit is alleen voor de oudste groep, voor de kleinsten is er wel kindernevendienst.

Verder moet u zich ook, net als andere zondagen,  opgeven voor de dienst. Dit kan via telefoonnr. 06 4191 3092 op woensdagavond 16 sept. en donderdagavond  17 sept, van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Ook mag u zich, in week 39, aanmelden via het volgende mailadres. reserveren@pgmusselkanaaleo.nl   Dit kan tot vrijdagavond 18 sept.

Mag het zijn dat we zo, het komende seizoen, elk op zijn of haar eigen plaats, elkaar tot een zegen mogen zijn, tot eer van God en onze naasten.

Reacties zijn gesloten.