Persoonlijke voorbereiding 26 juni op viering Heilig Avondmaal d.d. 3 juli

Zo de Heer wil delen we op zondag 3 juli aan de tafel van de Heer bewust in de gemeenschap aan het Lichaam en Bloed van Christus. Ter voorbereiding op deze viering volgen we op zondag 26 juni de richting die de Geest ons wijst in 1 Kor. 11. Met name de verzen 28 en 33 zijn belangrijk voor je zelf-onderzoek. De Heer is nabij.

Reacties zijn gesloten.