Pastoraat

Doelgroepenpastoraat

Op basis van leeftijd zijn er doelgroepen gevormd. Per doelgroep richten één of meerdere ouderlingen het pastoraat in. Het uitgangspunt dat dit in de basis per definitie gedaan wordt doormiddel van huisbezoeken is losgelaten. Dat betekent niet dat huisbezoeken niet meer kunnen of mogen, beslist niet! Er wordt alleen gekeken naar welke vorm het beste bij welke groep past.

We kennen vanaf juni 2021 de volgende doelgroepen:

Doelgroep leeftijd indeling KR leden
jeugd 0 t/m 18 jeugdouderling
jong volwassenen 19 t/m 30 gezinsouderling
jonge gezinnen / alleenstaanden 31 t/m 50 gezinsouderling
middelbare gezinnen / alleenstaanden 51 t/m 65 ouderling 50+
middelbare gezinnen / alleenstaanden 66 t/m 75 ouderling 50+
ouderen 76 t/m 100 ouderling senioren

Hoe ziet het doelgroepenpastoraat er in de praktijk uit? Elke ouderling heeft een eigen (doel)groep van gemeenteleden volgens bovenstaand model. Hij/zij vormt het aanspreekpunt voor de leden binnen de doelgroep. Door middel van activiteiten, groeps- of individuele bezoeken wordt een band opgebouwd met de ouderling zelf, maar ook tussen de gemeenteleden onderling. Op deze manier kunnen we in zorg en vreugde samen gemeente zijn. Het streven is om met elke pastorale eenheid minimaal 1x per jaar contact te hebben.

Omdat we met specifieke doelgroepen te maken hebben kan een ouderling zich inleven in wat er in de levens van de gemeenteleden speelt. Elke doelgroep heeft dus een ouderling met heel eigen gaven en talenten. Op deze manier kan iedere ouderling het contact invullen op een manier die bij hem of haarzelf past, maar ook bij de mensen die aan hem of haar zijn toevertrouwd.

Huidige wijkteams

We kennen in onze gemeente nog steeds de wijkmedewerkers die er zijn voor het informele contact en bijvoorbeeld langs gaan met een bloemetje of cadeautje bij geboorte of jubilea. Deze 12 wijken zijn nog steeds ingedeeld volgens de traditionele indeling op postcode omdat het hier gaat om mensen die dichtbij wonen. Ook de diaconie werkt nog met deze indeling en is daarom nu het contactpunt tussen wijkmedewerker en ouderlingen.

 

Kerkcodicil

Codicil…. je kent het vast wel in de context van het donor-codicil. Een codicil is “een door een persoon zelf met de hand geschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document”. In een zgn. Kerk-codicil kan worden vastgelegd wat de persoonlijke wensen zijn rondom de afscheidsdienst en de begrafenis. Met het Kerk-codicil doet de opsteller een handreiking aan de nabestaanden, die vaak van deze wensen niet op de hoogte zijn, of er wellicht geen raad mee weten. Om hier duidelijkheid over te kunnen geven, is het Kerk-codicil gangbaar. De ouderlingen beschikken op dit moment over het document.

Gebruik het kerk-codicil vooral niet als een zakelijk document, maar als een praatpapier om met uw geliefden het gesprek aan te gaan over uw eigen geestelijke nalatenschap. Moge het zo u en die u lief hebt, verrijken en tot zegen zijn. Wie er behoefte aan heeft om überhaupt over de dood en laatste dingen door te praten en dingen vast te leggen, kan daarover contact opnemen en een afspraak maken met de eigen (doelgroep-/wijk-) ouderling.

 

Lerende Gemeente

Jezus heeft discipelen gekozen en hen opgeleid om Zijn Kerk te bouwen en de Goede Boodschap door te vertellen en nieuwe discipelen te roepen, die ook weer mee helpen bouwen aan Zijn Kerk. Discipel betekent: leerling. Een leerling: leert, luistert en doet wat hij geleerd heeft van zijn Meester. Daarom is de Kerk van Jezus Christus altijd een lerende gemeenschap en krijgt dat onderwijs op allerlei manieren handen en voeten.

Voor de volwassenen zijn er – naast de erediensten – diverse mogelijkheden om bezig te zijn met verdieping van het geloof en groei in de omgang met God. Er zijn gesprekskringen/groeigroepen, een gebedskring, een jonge moedergroep “Moms United”, een gespreksgroep speciaal voor jongvolwassenen “Praten met maten”, een mannengroep rond Bier, Bijbel en BBQ en het leerhuis. Deze bijeenkomsten worden geleid door gemeenteleden en/of ambtsdragers en/of de predikant.

 

 

 

Kerk naar buiten

De gemeente ontplooit diverse activiteiten waarmee we invulling willen geven aan onze opdracht om in de wereld getuigenis af te leggen van ons geloof. Een deel van deze activiteiten vindt plaats vanuit de eigen gemeente, zoals de Herberg en de Open Dag.

Een ander deel vindt plaats in samenwerking met de andere kerken in onze regio, in het zogeheten Samen-kerk-overleg [zie: adressen]. Onder de verantwoordelijkheid van Samen-kerk vallen onder andere de volkskerstzang, bijeenkomsten in de week van gebed en bijvoorbeeld het organiseren van The Passion in Musselkanaal.

 

Reacties zijn gesloten.