Energietoeslag

Zoals we allemaal weten en ook persoonlijk merken, wordt alles de laatste tijd veel duurder, met name de energie en de benzine, maar ook de dagelijkse boodschappen. Voor wat betreft…

Lees meer…

Corona maatregelen

In de vergadering van 29 juni 2022 heeft de Kerkenraad ervoor gekozen om voorlopig geen handen te geven en enige ruimte tussen de dienstdoende ambtsdragers te laten. Dit betekend dat…

Lees meer…

Hartenpost

Stichting Present Zuid-Oost Groningen start een nieuw project waarbij scholen worden benaderd met de vraag om mooie, warme, verrassende post te creëren voor mensen die zich eenzaam voelen. De door…

Lees meer…

Vacature Preekvoorziening

Op dit moment wordt de preekvoorziening voor zowel de kerk als voor de tehuizen Heggerank en A-Horst geregeld door broeder Edo Blaauw. Edo heeft aangegeven hier mee te willen stoppen…

Lees meer…

Betalen collecte via Givt

Voor alle mensen die geen contant geld meer hebben en zij die de dienst thuis bekijken, hebben we een digitale manier om toch aan de collecte te kunnen geven. Dit…

Lees meer…