Kerknieuws

Er zijn meerdere mogelijkheden om op de hoogte te zijn en te blijven van alles wat er speelt binnen onze gemeente. Ons kerkblad heet “Kerknieuws” en verschijnt 1x per maand, zowel op papier als digitaal. De inleverdatum voor kopij is de laatste donderdag van de maand via kerknieuws@pgmusselkanaaleo.nl.

Wilt u een abonnement afsluiten of opzeggen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon in de wijk of  een bericht sturen naar kerkrentmeesters@pgmusselkanaaleo.nl dan zorgen zij voor doorleiding naar dhr. Blaauw, administrateur van Kerknieuws. Een abonnement voor de papieren versie kost € 16,00 per jaar. Wilt u liever een digitaal abonnement dan kost dat € 7,50 per jaar.

Iedere zondag wordt een “zondagsbrief” gemaakt waarop naast de liturgie ook de zieken worden vermeld en de laatste activiteiten genoemd. Het nieuwste exemplaar wordt iedere zondag geplaatst op de website onder Diensten/Liturgie. Ook staat de zondagsbrief op de Homepagina onder het kopje Zondagsbrief. Zo kunt u direct de gegevens lezen en daarna inloggen op onze online-kerkdienst.

Voor nieuwe leden is er de gemeentegids waarin staat vermeld hoe de Protestantse Gemeente Musselkanaal en omstreken in elkaar steekt en hoe zaken in de praktijk werken.

Iedere twee jaar wordt een wie, wat, waar – boekje uitgebracht. Dit boekje bevat veel praktische informatie, onder andere over de samenstelling van de kerkenraad, de wijkindeling met de bijbehorende ambtsdragers en wijkmedewerkers en de adressen van de gemeenteleden. Telkens na de tweejaarlijkse bevestiging van nieuwe ambtsdragers wordt het boekje ‘Wie, wat, waar’ aangepast aan de nieuwe situatie.

Tenslotte is er de “Handleiding voor ambtsdragers”. Het doel van de handleiding is om een overzicht van de communicatielijnen, vergaderingen, werkzaamheden en verantwoordelijkheden aan alle ambtsdragers te geven.

Via deze website kunt u doorlinken naar onze facebookpagina voor de laatste nieuwtjes en foto’s.

Reacties zijn gesloten.