Kerknieuws

Er zijn meerdere mogelijkheden om op de hoogte te zijn en te blijven van alles wat er speelt binnen onze gemeente. Ons kerkblad heet “Kerknieuws” en verschijnt 1x per maand, zowel op papier als digitaal. De inleverdatum voor kopij is de laatste donderdag van de maand.Wilt u een abonnement afsluiten dan kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters via het emailadres: kerkrentmeesters@pgmusselkanaaleo.nl. De inleverdata voor 2019 zijn:

3 januari, 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus, 26 september, 31 oktober en 28 november. Het decembernummer moet uiterlijk ingeleverd zijn op 2 januari 2020. De maandag daarna wordt Kerknieuws gedrukt en verspreid.

Iedere zondag wordt een “zondagsbrief” aangemaakt waarop naast de liturgie ook de zieken worden vermeld en de laatste activiteiten genoemd. Het nieuwste exemplaar wordt iedere zondag geplaatst op de website.

Voor nieuwe leden is er de gemeentegids waarin staat vermeld hoe de Protestantse Gemeente Musselkanaal en omstreken in elkaar steekt en hoe zaken in de praktijk werken.

Iedere twee jaar wordt een wie, wat, waar – boekje uitgebracht. Dit boekje bevat veel praktische informatie, onder andere over de samenstelling van de kerkenraad, de wijkindeling met de bijbehorende ambtsdragers en wijkmedewerkers en de adressen van de gemeenteleden. Telkens na de tweejaarlijkse bevestiging van nieuwe ambtsdragers wordt het boekje ‘Wie, wat, waar’ aangepast aan de nieuwe situatie.

Tenslotte is er de “Handleiding voor ambstdragers”. Het doel van de handleiding is om een overzicht van de communicatielijnen, vergaderingen, werkzaamheden en verantwoordelijkheden aan alle ambtsdragers te geven.

Via deze website kunt u doorlinken naar onze facebookpagina voor de laatste nieuwtjes en foto’s.

Reacties zijn gesloten.