Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkelijke gemeente wordt geleid door de Kerkenraad die is samengesteld uit ambtsdragers. Er worden vier ambten onderscheiden: diakenen, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en predikanten. De Kerkenraad als geheel heeft tot taak de gemeente bij het heil in Christus en bij haar dienst in de wereld te bewaren.

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden allen gekozen uit het midden van de gemeente. Preses en Scriba worden in functie gekozen. Predikanten worden beroepen van buitenaf en verbonden aan de plaatselijke gemeente.

Predikant: ds. Wim van der Griend

Preses: mw. Marianne Brinks-Buirs

Scriba: mw. José Woltmeijer-Ribbers

 

Samenstelling Diaconie

De Diaconie, ook wel genoemd het College van Diakenen, bestaat uit diakenen. De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden binnen het College zelf verdeeld.

Secretaris: mw. Ankie Dol-Koops

Penningmeester: mw. Annemiek van Klinken-van Dijken

 

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters die niet zijn bevestigd in het ambt. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn altijd de ouderling-kerkrentmeester.

Voorzitter:          dhr. Arnold Clevering

Penningmeester: dhr. Martin Hartlief

Secretaris:           dhr. Martin Hartlief a.i.

 

Kerkelijke Bureau: dhr. Luut Roosien

Notulist: dhr. Erik Klompmakers

Administrateur: dhr. J. Strockmeijer ( geen lid van het College)

 

Reacties zijn gesloten.