Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkelijke gemeente wordt geleid door de Kerkenraad die is samengesteld uit ambtsdragers. Er worden vier ambten onderscheiden: diakenen, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en predikanten. De Kerkenraad als geheel heeft tot taak de gemeente bij het heil in Christus en bij haar dienst in de wereld te bewaren.

De ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden allen gekozen uit het midden van de gemeente. Preses en Scriba worden in functie gekozen. Predikanten worden beroepen van buitenaf en verbonden aan de plaatselijke gemeente.

Predikant: ds. Wim van der Griend

Preses: mw. Alja Vos-Pot

Scriba: mevr. Janny Pot-Lukens

 

Samenstelling Diaconie

De Diaconie, ook wel genoemd het College van Diakenen, bestaat uit diakenen. De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester worden binnen het College zelf verdeeld.

Voorzitter: dhr. Siep Schoenmaker

Secretaris: mevr. Ankie Dol-Koops

Penningmeester: dhr. Bé de Vries

 

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters die niet zijn bevestigd in het ambt. De voorzitter, secretaris en penningmeester behoren tot de ouderling-kerkrentmeesters.

Voorzitter: dhr. Arnold Clevering

Secretaris: dhr. Martin Hartlief

Penningmeester: dhr. Bé Klompmakers

Algemeen lid: mevr. Renate Oosting-Bannink

Kerkelijke Bureau: dhr. Luut Roosien

Notulist: dhr. Erik Klompmakers

 

 

Reacties zijn gesloten.