Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE MUSSELKANAAL e.o.

Gereformeerde kerk Musselkanaal met pastorie

In samenhang met de aanleg van het kanaal van Bareveld naar Ter Apel is het gebied van Musselkanaal in de loop van de 19e eeuw bewoond geraakt. Als eerste ontstond een Hervormde Gemeente (1857) en vrij kort daarna een Afgescheiden Gereformeerde Gemeente (1868), die in 1892 de naam Gereformeerde Kerk kreeg. In 1912 werd in Mussel een lokaaltje gebouwd waar eerst alleen Bijbellezingen en catechisaties plaatsvonden en vanaf 1942 ook erediensten. Het huidige kerkje dateert van 1952 en is een aantal keren aangepast en uitgebreid met voorzieningen om alle gewenste activiteiten mogelijk te maken. Het draagt de naam “De Binding”.

De Protestantse Gemeente Musselkanaal en omstreken bestaat sinds 1 april 2010. Na een lange periode van voorbereiding is deze gemeente ontstaan uit een fusie van de Hervormde Gemeente Musselkanaal / Mussel en de Gereformeerde Kerk Musselkanaal. Op zondag 25 april 2010 is in een feestelijke eredienst de acte van vereniging formeel ondertekend en hebben we de Here God gebeden om Zijn bewarende hand over, onder en rondom de nieuw gevormde gemeente.

Kort na de fusie is in Musselkanaal afscheid genomen van het Hervormde kerkgebouw dat dateert uit 1878. Een ingrijpende verandering voor veel gemeenteleden die daar jaren lang ‘kind aan huis’ waren. Hoogte- en dieptepunten in het leven zijn daar voor het aangezicht van God gebracht. En ook al blijven de herinneringen, afscheid nemen van een vertrouwde, dierbare plek doet pijn.

Inmiddels kerken we al weer een aantal jaren in de voormalig Gereformeerde kerk die op 4 maart 1914 officieel in gebruik is genomen. Dit gebouw heeft na de fusie een nieuwe naam gekregen: “De Ontmoeting”. Door een gemeentelid een nieuw logo ontworpen dat wil verbeelden waar de Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. voor staat:

De basis is een cirkel die we als symbool zien voor God de Vader.

Zonder begin, zonder einde, alles omvattend, alles dragend.

Daarin centraal het kruis van onze Heer Jezus Christus.

Vanuit cirkel en kruis de duif, het symbool van de Heilige Geest.

Zo geplaatst dat het lijkt of Hij de wereld in wil vliegen om te getuigen en te troosten.

De cirkel staat ook voor de gemeente. Samen staan wij rond dat kruis.

Dit logo – in kunststof uitgevoerd – is te vinden aan de buitenmuren van “De Ontmoeting” en “De Binding”. Ook is het door een gemeentelid in hout uitgevoerd, als deksel van het nieuwe doopvont voor “De Ontmoeting”.

Mag het logo ons blijvend herinneren aan de kern van ons gemeente-zijn, namelijk dat wij gemeente van Christus zijn. De plaatselijke gemeente is slechts een klein deeltje van de wereldwijde kerk die ontstaan is na de opstanding van Christus. Door de uitstorting van de Heilige Geest zijn ook wij geroepen om in onze tijd en op onze plaats getuigen te zijn van de boodschap: God, onze redder, wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen (1 Tim. 2 : 3v).

Reacties zijn gesloten.