Adressen

Predikant

Ds. Wim van de Griend

Pastorie: Marktstraat 46
9581 AC Musselkanaal
tel. 0599-413088

Reageren


 

Gebouwen en kosters

Kerkgebouw: 

“De Ontmoeting” met aangebouwd zalencomplex “Binding” en jeugdhonk “C’est la Vie”
Marktstraat 44/45
9581AC  Musselkanaal
tel: 0599-412596

Kosters:

Mw. W.A. van der Heide-Groenwold tel.06-27286045

Mw. A.B. de Roode-Wierenga tel: 06-27562620

 

 

 

 

 


Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

Reageren

 


Diaconie

Reageren

 


College van Kerkrentmeesters

Reageren

 


Postadres kerkenraad

Postbus 93

9580 AB  Musselkanaal

 


Samen-kerk

Samen-kerk is de gemeenschap van christelijke kerken in Mussel en Musselkanaal. Vanuit de christelijke inspiratie willen we als gezamenlijke kerken groeien in eenheid, onderlinge liefde en dienstbetoon. We vieren en leren samen en dragen gezamenlijk het evangelie uit naar onze omgeving.

Tijdens vergaderingen worden zowel kerkelijke als maatschappelijke vraagstukken besproken en worden activiteiten ontplooit in dienst van haar doelstelling. Tevens wordt daartoe contact onderhouden met de burgerlijke overheid en diverse maatschappelijke organisaties.

samen-kerk.nl


 

    Uw naam (*)

    Uw e-mail (*)

    Onderwerp (*)

    Uw bericht (*)

    Reacties zijn gesloten.