Opstarten kerkdiensten vanaf 1 juli

Opstarten kerkdiensten vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om met maximaal 100 mensen bij elkaar te komen in één ruimte. Dat betekent dat ook de kerkdiensten in onze kerk, onder voorwaarden, weer mogen worden gehouden. Hier zijn we blij mee en dankbaar voor.

De kerkenraad is momenteel druk bezig om de hiervoor vereiste maatregelen en protocollen uit te werken. Eén van de belangrijkste dingen is dat we, ook in de kerk, te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dit betekent dat op basis van metingen in onze kerkzaal, ongeveer 58 mensen (exclusief organist, predikant, beamisten en 2 ambtsdragers) tegelijk in de kerk mogen zitten. Meer lukt niet omdat we anders niet de juiste afstand houden van elkaar. Ook moeten we looproutes organiseren en moeten er coördinatoren aanwezig zijn die alles in goede banen leiden en iedereen een plaatsje wijzen op de juiste afstand van elkaar. Huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten. Let op, dit zijn eisen uit het landelijk protocol van de PKN.

Om iedereen dezelfde kansen te geven om een dienst bij te wonen, moeten wij werken met een aanmeldsysteem. Op een normale zondag zitten wij met gemiddeld ongeveer 120 mensen in de kerk. De verwachting is dus dat iedereen dan om de week naar de kerk zou kunnen. Als u graag weer naar de kerk wilt, moet u rekening houden met:

  1. dat u zich moet aanmelden om dit kenbaar te maken. Als iedereen op de bonnefooi komt, zijn er waarschijnlijk veel te veel mensen in één keer en moeten we mensen naar huis sturen.
  2. Dat u een plaats krijgt toegewezen op volgorde van binnenkomst. We mogen niet door elkaar lopen of elkaar passeren in rijen. We kunnen dus niet uitgaan van ‘eigen’ of vertrouwde plekjes. Dit is voorlopig verleden tijd.
  3. Waarschijnlijk mogen we niet zingen met elkaar in verband met grote verspreiding van aerosolen (hele fijne ademdruppeltjes).
  4. Als u niest, hoest, keelpijn of andere griepverschijnselen heeft, u alsnog niet naar de kerk mag komen. Wilt u zich dan ook afmelden? Dit lijkt ons duidelijk voor iedereen.

Het aanmelden, hoe gaat dat?

Aanmelden moet telefonisch bij de scriba via telefoonnummer 06-57209797.

Dit kan in week 24 op de volgende momenten:

  • maandag 8 juni tussen 19.30 en 21.00 uur,
  • woensdag 10 juni tussen 10.00 uur en 11.30 uur en op
  • donderdag 11 juni tussen 19.30 en 21.00 uur.

Dit doen we om het behapbaar en overzichtelijk te houden. De scriba maakt dan een overzicht wie op welke zondag naar de dienst kan en laat u dit meteen weten wanneer u belt. Zoals eerder aangegeven denken we dat het om de week gaat lukken, maar dit ligt dus even aan de hoeveelheid mensen die graag aanwezig willen zijn.

Het RIVM raadt nog steeds ouderen en andere kwetsbare groepen af om bijeenkomsten te bezoeken. Uiteraard willen we graag iedereen weer zien maar we vragen van iedereen om zelf te beoordelen of het verstandig is om te komen. Iedereen is uiteraard welkom.

Oppas en kindernevendienst

Op dit moment is nog niet alles uitgewerkt. Omdat oppaskinderen geen afstand tot elkaar kunnen houden en er minimaal 1 tot 2 oppassers nodig zijn, vragen we ouders om voorlopig in deze eerste fase oppaskindjes thuis te laten. Voor de kinderen van de kindernevendienst wordt nagedacht over een invulling in de dienst zelf, of bijvoorbeeld een Ontmoetingsbende waarbij alle kinderen in de zaal zijn. Dit om zo min mogelijk verplaatsing van personen te krijgen.

Digitaal

Het blijft natuurlijk nog steeds mogelijk om digitaal naar de dienst te luisteren en te kijken via http://www.pgmusselkanaaleo.nl/kerkdienstgemist/. Ook kunt u het nieuws volgen via de website van de kerk of op onze facebookpagina: pgmusselkanaal e.o.

 

Reacties zijn gesloten.