Opbrengst Rommelmarkt

Op 30 maart jl. hebben we weer de boeken- en rommelmarkt gehouden. De opbrengst van deze dag was € 980,04. Een mooi resultaat. Wij willen daarom dan ook iedereen die heeft meegeholpen aan deze actie hartelijk bedanken.

De opbrengst gaat naar de werkgroep van het UMCG. Zij zijn een klankbord voor de ziekenhuispredikanten in het UMCG (inclusief Beatrixoord) en willen graag een financiering van een gedeeltelijke predikantsplaats op de kinderafdeling van het UMCG, het Beatrix Kinderziekenhuis.

Reacties zijn gesloten.