Ontmoetingsmiddag 20 November 2018

Ontmoetingsmiddag op 20 november 2018

In een tijd waar veel behoefte is aan een praatje en contact met anderen dachten we dat het
tijd was voor iets nieuws met een oud en nieuw jasje.
Veel verenigingen zijn gestopt door bestuursproblemen of andere zaken en dan hoor je: wat jammer het was altijd zo gezellig!
We organiseren daarom een ontmoetingsmiddag voor iedereen die dit leuk lijkt.
Man, vrouw, jeugd, dus voor alle leeftijden

Op dinsdagmiddag 20 november gaan we van start.

Van 14.00-16.00 uur in zaal “De Harmonie” bij “De Ontmoeting”.

Marktstraat 44-45, 9581 AC Musselkanaal.

Wij hebben voor een winterprogramma al enige ideeën en vragen ook u wat u graag wilt.

U kunt op die middag ideeën inleveren om zo samen in de wintermaanden 1 keer per maand elkaar te ontmoeten. Soms ook op een andere middag misschien, om iedereen de kans te geven mee te doen.

Even een paar suggesties:

Samen na een kopje thee ( voor wie dat wil ) een spelletje spelen: sjoelen, scrabble, rummikub.
In december voor wie dit leuk lijkt: bloemschikken, boetseer workshop,

“high tea” en in het voorjaar weer de fietsclub nieuw leven inblazen, of samen wandelen
(dit in verschillende categorieën. Bv ook als je niet zo ver kunt lopen wil je wel eens een blokje om toch)

Naast deze middagen dus ruimte voor nieuwe ontmoetingsmomenten die hieruit voort komen. Ook kinderactiviteiten gaan we met elkaar organiseren om “jong en oud” te verbinden. In het beleidsplan staat: jong en oud, nog meer samen toewerken naar een bloeiende gemeente, waar gemeenteleden zich met God en elkaar verbonden voelen.

Wij trappen af en u denkt mee over het vervolg! Op de gemeenteavond van 6 november jl. hebben meerdere mensen aangegeven te willen helpen met het organiseren van diverse activiteiten.

Hierover later meer. Dus gaan we met elkaar een goede winter tegemoet vol warmte en enthousiasme om elkaar als geloofsgenoten te ontmoeten in “De Ontmoeting” of “De Binding”, toepasselijke namen voor onze gebouwen, nu wij nog!

Voor de kinderen staat er om 15.30 uit school ook limonade klaar.

Gasten meenemen kan altijd! We zijn een open gemeente.

Kosten: €1,- voor de koffie en thee.

Wilt u graag komen en heeft u geen vervoer?

Even een belletje naar Martha Clevering tel. 417232
of Mieke Leenders tel. 417901

Reacties zijn gesloten.