Meditatie

Overal waar de Geest van God hen bracht… Ezech. 1:20

We leven in een bijzondere tijd. Je verbaast je er over. Hoe is het mogelijk dat een minuscuul klein ‘iets’ de wereld in zijn greep kon krijgen? Zo’n virus, dat hele samenlevingen vast houdt in zijn greep. Hele delen van het leven moesten al weer op slot om het te willen overwinnen. Misschien zit uw leven op dit moment ook wel meer, of wéér op slot. Je kunt dan zomaar een bepaalde leegte voelen.  Een leegte die zich niet zo maar laat vervullen. Een leegte als een open ruimte, maar wel als een woestijn. Het leven onder een open hemel, kan dan, zoals stilte, juist oorverdovend dreigend zijn, en angst aanjagen. De dag kan worden als de nacht.

Ver van huis zat het leven van de profeet Ezechiël ook op slot. Wat de profeet Ezechiël in zijn eigen tijd van leegte heeft gezien, is met geen pen te beschrijven. Hij heeft er dan ook moeite mee om in woorden uit te drukken wat hij precies zag. Het moet bijzonder indrukwekkend zijn geweest. Er zit veel beweging in wat Ezechiël ziet. Het lijkt in zijn waarneming wel een goed geoliede machine. De bewegingen worden gecontroleerd en goed gecoördineerd uitgevoerd. Het voertuig van God is een beweeglijk ding. Alles past in elkaar, als wielen, tandwielen en raderen. God kan er alle kanten mee op. In vers 28 wordt duidelijk dat de profeet geen machine heeft beschreven, maar dat hij de openbaring van de heerlijkheid van de HEER in beeldtaal onder woorden heeft gebracht.

De heerlijkheid van de HEER is niets anders dan de aanwezigheid van God; die als de Geest bij de mensen woont. De evangelist Johannes zal later zo over Jezus Zelf spreken: “in Christus heeft Gód Zelf onder ons gewoond!” (Joh. 1:18) Johannes gebruikt in dat vers het Griekse woord voor kamperen; nu even hier, dan weer daar. Zo hebben wij Hem leren kennen. De HEER zal – bij tijd en wijle – zowel de mens als Zijn heiligdom vervullen, sturen en besturen. God Zélf daalt soms af en zet hier en daar mensen in dezelfde beweging als de engelen: Laat Uw wil op aarde gebeuren, zoals het in de hemel is….. Vaak, waar wij in de laagte, in de leegte (in de ruimte) worden gezet, daar daalt God Zelf dan af en aan, om een moment God-met-ons te zijn. Moge dat – in uw eigen stilte – ook uw ervaring zijn.

Want zo komt er toch beweging in: dat wij gaan, waarheen de Geest wil gaan. Dat is de weg die Jezus ging, óók de woestijn in. Dáár is God. Hoor de stem die tot je spreekt! En ga de weg die God je wijst. Ezechiël zegt aan het slot van zijn eerste visioen: “Toen kreeg ik kracht om op te staan en daar ik hoorde Gód spreken”. Wat is dat een bemoediging voor wie in zijn eigen leegte beseft dat hij op God is aangewezen! Er kwam weer beweging in het leven van deze gelovige mens. Want God ging met hem. Moge de HEER ook zo met u gaan, waar u ook bent; waar u ook heen gaat; waar u ook staat of heen geleid zult worden, zal God Zijn Naam waar maken: Ik zal er voor je zijn!

 ds. Wim v.d. Griend.

 

Reacties zijn gesloten.