Meditatie

OVERDENKING

………zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God

en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Kolossenzen 3, 16b

 Er wordt heel veel voor ons gezongen in de wereld. We hoeven de radio maar aan te doen en we horen één of andere groep, koor of solist voor ons zingen. Ik denk dat wijzelf niet zoveel meer zingen, vooral niet zoveel meer samen zingen. O, zeker, op school of in een koor nog wel, maar gewoon thuis? Toen ik nog bij mijn ouders woonde, zongen we veel met elkaar, vooral tijdens de afwas. Dat maakte dat vervelende klusje een beetje aangenamer. Tegenwoordig hebben we voor die afwas meestal een apparaat en hoeft dat zingen niet meer zo nodig.

In de kerk wordt nog wel samen gezongen. En misschien is de kerk wel bij uitstek de plek waar mensen nog samen zingen. In de tekst hierboven spoort de apostel Paulus ons aan om samen te zingen: psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Die moeten we zingen, want het gaat om het Woord van God: het Evangelie. En dat Woord van God mogen we elkaar altijd weer toezingen. En als we dat vanuit ons hart doen, doet het wat met ons. Dan gaat die schitterende boodschap van Jezus Christus in ons werken. Ons hele wezen kan daar dan bij betrokken raken. Niet alleen ons hoofd en ons verstand, maar zeker ook ons gevoel, ons hart.

Waarom zingen gelovige mensen eigenlijk? Heel eenvoudig. Omdat ze over God en de Here Jezus nooit uitgezongen raken. Ze zijn dankbaar in hun hart voor datgene wat God in Jezus Christus voor hen gedaan heeft. God heeft naar ons allemaal omgezien. Dat is het geweldige van het Evangelie. God heeft aan ieder van ons gedacht. Dat weten we, omdat Jezus in de wereld is gekomen. Jezus was niet onder de mensen om eens even polshoogte te nemen hoe het er allemaal met ons voorstond, om dan vervolgens aan God een zwartboek aan te bieden. Nee, Hij was werkelijk onder ons. Hij leefde onder ons. En tenslotte heeft Hij alle schuld en gebrokenheid van ons mensen op Zich genomen. Hij is daarvoor gestorven aan het kruis. Dat deed Hij voor ons. En daarover raken wij in de kerk, niet uitgezongen.

Waarschijnlijk kent u allemaal wel het bekende lied: Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wratch like me.

Dit lied werd geschreven door  John Newton. Hij leefde in de achttiende eeuw en had een bijzonder beroep. Hij was slavenhandelaar en niet zo’n beste ook. Er waren in die tijd veel mensen, die op deze manier hun brood verdienden, zo ook John Newton. Hij had helemaal geen last van wroeging, want het hoorde nu eenmaal bij de samenleving van toen. Maar toen gebeurde er iets heel bijzonders in zijn leven. Hij kwam terecht in een kerkelijke samenkomst en hoorde het Evangelie. Daardoor werd hij bepaald bij zijn leven en bij het feit dat hij met zijn bezigheden helemaal op het verkeerde spoor zat. Dat was een grote schok voor hem. Dit gebeuren had grote gevolgen in zijn leven, want John Newton kwam tot bekering en stopte radicaal met mensenhandel. Later ging hij zelfs het Evangelie verkondigen. Hij verkondigde het blijde nieuws van Jezus en ging fel tekeer tegen die afschuwelijke slavenhandel. En toen maakte hij dat prachtige lied: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wratch like me. Het betekent: verbazingwekkende genade van God waardoor een wrak zoals ik gered werd. Liederen kunnen met ons leven te maken hebben. Het kan gebeuren dat we onszelf helemaal in een lied herkennen. We mogen niet alleen met ons verprutste leven bij de Here Jezus komen zoals John Newton, maar ook – en dat is de troost van het Evangelie – met onze moeiten, verdriet, zorgen, wanhoop en levensgrote vragen.
Zingen, daar gaat het om. Het is uitermate belangrijk dat we in de samenkomsten van de gemeente altijd weer zingen over God en de Here Jezus. Daarom zegt Paulus ook: Het Woord van Christus wone rijkelijk in u. In een lied mogen we de Heer danken, prijzen en aanbidden.

In een lied mogen we ook bidden of het zelfs uitschreeuwen naar God. In een lied mogen we onze nood uitzingen en onze verlangens bij God brengen. Laten we toch dankbaar gebruik maken van de schitterende mogelijkheid om te zingen, vooral tot eer van God. Ik hoop van harte, dat u een lied kent waarin u zichzelf ook kunt herkennen als een klein mensje, dat God en de Here Jezus zo hard nodig heeft. Ik hoop dat u ook een lied kent dat troost en inspiratie geeft. Dat u door het zingen van een lied de vrede van Jezus Christus in uw leven mag ervaren.
Geertje Bodde, Kerkblad febr. 2007

 

Reacties zijn gesloten.