Meditatie

HERDERLIJK SCHRIJVEN

 

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus!

Al bijna 10 maanden beheerst het onzichtbare de zichtbare wereld en verdeelt het virus de bevolking in aanhangers en ontkenners; Zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschappen zijn er mensen die de gevolgen vrezen, en er zijn mensen die er laconiek over doen. Er wordt van alles beweerd en waarheid is als elastiek, wanneer wetenschappers elkaar tegen blijven spreken en de leiders van het volk met onvolledige of gebrek aan kennis van zaken wel ingrijpende beslissingen moeten nemen. En het volk moet daar dan weer wat van vinden. De meeste kerken volgen de adviezen van de regering en de synode goed op. Wij doen dat ook, in ons eigen belang en in het belang van onze naaste. Andere gelovigen zoeken de grenzen op. En daar blijft het bij. Al bijna 10 maanden mogen wij gezegend zijn met de techniek in De Ontmoeting en met mensen die er verstand van hebben. Zij, en de vele andere vrijwilligers en ook de kosters, zorgen er voor er elke week weer een dienst kan worden uitgezonden. We hebben er – merk ik – mee leren om gaan dat de kerk dicht is, maar niet gesloten is en dat we elkaar vasthouden, ook al moeten we afstand bewaren.

Maar laten we hopen dat we elkaar vóór het einde van het jaar weer fysiek mogen begroeten; dat we elke maand elkaar weer een paar keer kunnen ontmoeten bij een ‘koffie met een oortje’; dat Mieneke haar Herbergmaaltijden weer kan organiseren, en er met Removossen weer meer mensen in De Binding mee kunnen doen, dat de spelletjes- en creamiddagen weer mogelijk zijn, dat er weer gewandeld en gefietst kan worden, de kindermiddag en de catechese weer door kunnen gaan, dat er weer spekdikken gebakken kunnen worden dat de World Servants weer een bingo kunnen organiseren, kniepertjes bakken, auto’s wassen, dat de cantorij en De Band weer normaal kunnen optreden, dat de kerk tjokvol mag wezen, de menselijkheid rond persoonlijke diensten als afscheid, huwelijk, belijdenis en doop niet meer onder de druk van maatregelen zullen staan, dat de mensen die nu laagdrempelig met onze diensten vertrouwd geraakt zijn, de moed krijgen om de kerk zelf eens een keer van binnen te komen bekijken, waar de vermoeiden rust ontvangen, de doven horen, de blinden zien, de zieken genezen, de armen gevoed, de doden het Leven vinden….. wij samen met degenen die de Heer er toe roepen zal, in de vrede van Christus samen zullen vieren en delen. Ik wens u heil en zegen toe in uw nieuwe levensjaar. Kome wat komt…. Jezus zegt: “Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld”. Laten wij daar ‘amen!’ op zeggen. Ik zeg daar amen op.

Ds. Wim van de Griend

Reacties zijn gesloten.