Meditatie

Kerk in deze tijd

Velen vinden het boek Openbaring aan Johannes een erg moeilijk boek. Predikers wagen zich er niet gauw aan terwijl schrijvers zich verdringen om hun visie en uitleg te brengen.

Overigens, is het wel de bedoeling dat we kennis nemen van de woorden van de profetie in Openbaring. De Schrift zegt dat alle woord zijn waarde heeft maar ook dat profetie niet lichtzinnig mag worden uitgelegd. Hoe kan nu iets een openbaring zijn als het zo moeilijk is zodat het eerder een gesloten verhandeling lijkt. Openbaring 1 vers 3 zegt: Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Het boek spreekt van de eindtijd waarin Gods verlossingsplan voltooid zal worden. Eens beloofd in het Paradijs aan Adam, na zijn keuze om te luisteren naar de Satan. Door God is, in Jezus, de kostprijs voor die verkeerde keuze, de zonde, betaald. Ieder die wil mag pleiten op het offer van Jezus en de zondevergeving ontvangen en als wedergeboren mens wachten op het glorievolle einde van de tijd.

Voor de duivel, de tegenstander van God, zal dan een definitief eeuwig oordeel komen. Van zijn kwade macht en bedoelingen, waarvan tegenwoordig de wereld vol is, zal de straf volledig over hemzelf heen komen.

De duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft om Gods werk in de schepping te vernielen. Daarom gaat hij in onze tijd razend tekeer (Openbaring 12: 12). Zoveel gebeurt er in de wereld en op geestelijk gebied. De strijdende machten in het Midden Oosten, de politiek in de wereld en de ontwikkelingen in de kerk. Het zijn werken van de boze om de wereld en de mens stuk te maken en van God te vervreemden.

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen dat wij waakzaam en actief in het geloof moeten zijn om verleidingen te kunnen weerstaan. Herken het werk van de boze wanneer verleidingen komen om stand te blijven in tijden van verzoekingen. Op de verleiding van de Satan (Matthéüs 4) antwoordde Jezus met “er staat geschreven”. Gods woord is een machtig wapen tegen de geestelijke vijand (Efeziërs 6: 11-17).

Juist omdat de vijand weet dat zijn zwakte ligt in een geestelijk sterke kerk richt hij zijn verleiding op de gelovigen. In de gemeente moet men daarom zuiver staat tegenover God en elkaar, dan heeft de duivel geen voet (Efeziërs 4:27) om op te staan.

In Openbaring 2 en 3 worden brieven aan de gemeenten in Asia geschreven. Het lezen is de moeite waard. De verschillende gemeenten hebben ieder zijn goede kanten en zijn fouten, zwakte waarop de vijand de gemeente verder van verzwakken en van Gods weg doen afdwalen. Hun goede kanten en zwakten worden genoemd. Er moet gewerkt worden, zoals in elke levende gemeente die wil groeien in geloof en genade.

Het boek Openbaring spreekt van een heilig God die Zijn plan met de wereld en Israël uitvoert. Waarschuwing en correctie voor gelovigen en gemeenten. Een blik in de nabije toekomst, wat staat er te gebeuren. Een oproep om vooral niet lauw in het geloof te zijn. Is het geloofsleven en handelen slap: pas dan op, beter je want je bent in een gevaren zone.

Toegegeven, veel is onbegrijpelijk, maar dat was voor de gemeenten die de eerste brieven onder ogen kregen ook het geval. Toch was het voor hen een bemoediging. Laat het dat ook voor ons zijn. De tijd is nog kort.

Laat je niet verleiden. Alleen de Bijbel en Gods geboden zijn een betrouwbaar richtsnoer in dit leven. Bij twijfel kun je bidden en de heilige Geest zal je overtuigen van zonde en gerechtigheid. Laten we als gemeente elkaar aanmoedigen getrouw te blijven (Hebreeën 10:24,25).

Openbaring is lastig om te lezen, maar we leven wel in een  boeiende tijd.

Jaap Zondag

 

Reacties zijn gesloten.