Leerhuis

Op 20 september start het Leerhuis weer in De Binding. We gebruiken materiaal van het Evangelisch Werkverband en gaan dit seizoen bezig met het thema “Luisteren naar Gods stem”. Houd de berichten in Kerknieuws (nr. 10) en de zondagsbrief/afkondigingen) in de gaten m.b.t. de start en de onderwerpen. De eerste avond gaat over “Wandelen met God”. Noteer alvast de 2 volgende avonden: 27 oktober (Wachten op de Heer) en 23 november (stromen van levend water).

Reacties zijn gesloten.