Leerhuis 12 februari

Zo de Heer wil zal het Leerhuis op 12 februari 2020 in het teken staan van “Het heilige der heiligen en het wezen van Jezus Messias/Christus”. Als Christenen geloven wij dat de ceremoniële wetten waar Israél zich aan moest houden, vooruitwezen naar Christus en dat ze in Hem zijn vervuld. Op deze leerhuisavond willen we onderzoeken op welke manier in de cultus van het Oude Verbond de ‘schaduw’ van de rijkdom van Christus te ervaren moet zijn geweest.

We hopen weer velen te ontmoeten. Aanvang: 19:30 uur in zaal De Harmonie, o.l.v. ds. A.W. v.d. Griend.

Reacties zijn gesloten.