Kerkdiensten in de Heggerank

Na maanden verstoken te zijn geweest van kerkdiensten zullen er met ingang van 8 juli weer bijeenkomsten worden gehouden

in de Heggerank. De leiding van de Zorggroep Meander laat weten dat niet meer dan 8 bewoners, buiten de voorganger, de organist, de ambtsdrager en de 2 vrijwilligers, deze diensten  mogen bijwonen. Ook mag er nog niet worden gezongen. Dit houdt in dat  personen van buiten de Heggerank deze diensten nog niet mogen  bezoeken. We hopen natuurlijk dat dit in de  nabije toekomst wel weer mogelijk zal zijn.

Reacties zijn gesloten.