Events en groepen

De Werkgroep Jeugd streeft er naar een paar keer per jaar een activiteit te organiseren voor de jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd, al dan niet gecombineerd met ‘oudere’ gemeenteleden. Dit seizoen worden de activiteiten voor met name de jongste groep kinderen, georganiseerd met een nieuwe groep die activiteiten voor de hele gemeente organiseren. Hou daarom de mededelingen op de website en de vermelding in Kerknieuws in de gaten van de te organiseren activiteiten!

Reacties zijn gesloten.