Events en groepen

De Werkgroep Jeugd streeft er naar een paar keer per jaar een activiteit te organiseren voor de jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd, al dan niet gecombineerd met ‘oudere’ gemeenteleden. Dit seizoen worden de activiteiten voor met name de jongste groep kinderen, georganiseerd met een nieuwe groep die activiteiten voor de hele gemeente organiseren. Zo is er in december een middag georganiseerd voor het maken van kerstbakjes, is er een kindermiddag in januari en wordt er een workshop boetseren binnenkort gehouden. Hou daarom de mededelingen op de website en de vermelding in Kerknieuws in de gaten voor te organiseren activiteiten!

Voor belangstellenden is er één keer per maand een zaterdagavondkring waar met name jongeren van rond de twintig met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van een Bijbelgedeelte voor hun eigen leven.

Op vrijdagavond is er één keer per drie weken een jongerengespreksgroep voor twintigers en dertigers die zich door close-reading verdiepen in de Bijbel en de betekenis daarvan voor deze tijd.

Reacties zijn gesloten.