Catechese

Bij God horen en Basiscatechese. Om de week is er basiscatechese in de Binding van 19:00 uur – 19:45. Er is een trouwe opkomst, een pluim voor de jongeren en chapeau voor de ouders! We hopen dat onze kinderen ook liefde voor Jezus krijgen door wat we samen over Jezus vertellen en door wat we in ons leven van Hem laten zien. Graag tot ziens! Siebe Boomsma, ds. Wim van de Griend en Jeugdouderling Marianne Koops.

Bij God horen en Belijdeniscatechese. In de taal van de Bijbel betekent ´belijden´ bijna net zoveel als catechisatie, namelijk dat je hetzelfde zegt (echoot) wat je hebt gehoord, of: be-amen wat je hebt geleerd. En be-amen is “ja” zeggen. Zoals je doop betekent dat God “ja” tegen jou heeft gezegd, en dat Hij voor jou wil leven, zo betekent je belijdenis dat jij “ja” tegen God zegt en dat jij voor Hem wilt gaan. Kiezen voor Jezus is niet aan een leeftijd verbonden. Neem gerust contact met op met ds. v.d. Griend ( of vul het contactformulier in).

Bij God horen en Aanmelding voor de Heilige Doop. Iedereen die dit symbool van Gods liefde voor zichzelf of voor hun kind(eren) wenst, is welkom om gedoopt te worden, als bekrachtiging van het geloof in God, die Vader, Zoon en de Heilige Geest is. Neem contact op met ds. Wim van de Griend of vul het contactformulier in van de website.

Reacties zijn gesloten.