Jeugd

Diensten

Tijdens de diensten is er kindernevendienst voor de basisschoolleerlingen en voor de kleinsten is er oppas. In Musselkanaal is er op de tweede zondag in de oneven maand voor de kinderen van de nevendienst “Ontmoetingsbende”. Dan gaan de kinderen direct bij aanvang naar hun eigen ruimte. Voorafgaand aan de slotzang komen ze dan in de kerk.

Twee keer per jaar wordt er in de ochtenddiensten in “De Ontmoeting” een kinderdienst gehouden en twee keer per jaar een jongerendienst. De kinderen en jongeren worden zoveel mogelijk betrokken bij de voorbereiding en de invulling van deze diensten. In samenwerking met één van de christelijke scholen wordt indien mogelijk één keer per jaar een Kerk en schooldienst gehouden.

Voor de coronaperiode werden er een paar keer per jaar tijdens de ochtenddienst door tieners een eigen dienst gehouden in “De Harmonie”. Zij bereiden deze dienst zelf voor en krijgen wat technische ondersteuning van een mentor. Op dit moment vinden deze diensten niet plaats.

Daarnaast worden door een aantal gezamenlijke kerken  “Amazing Event” diensten gehouden. De diensten worden in verschillende kerken gehouden en door een aparte commissie georganiseerd. Zij zorgt zelf voor de aankondiging maar ook hier geldt dat er niets is georganiseerd sinds de coronapandemie.

Reacties zijn gesloten.