Inzameling Solidariteitskas

Solidariteitskas

In de tweede week van juni kunt u de lopers voor de actie Solidariteitskas aan de deur verwachten.  U ontvangt een brief met een bijlage waarin u kunt lezen waarvoor de Solidariteitskas is bedoeld.

Wij vragen een bijdrage van € 10,-  per volwassen lid waarvan wij  voor elk belijdend lid € 5, –  afdragen aan dit landelijke fonds van de Protestantse Kerk in Nederland. Het resterend deel van de opbrengst is bestemd voor onze eigen gemeente en maakt daarmee een wezenlijk onderdeel uit van onze begroting en inkomst

 

Reacties zijn gesloten.