Geven aan de kerk

Collectegelden

U kunt op de volgende manieren geven:

–             In de kerk  met collectemunten of contant  via de collectezakken bij de  uitgang. Maakt u gebruik van GIVT? Activeer de app voor u naar buiten  loopt en ga met uw mobiele telefoon langs de collectezak of maak de               bedragen van te voren alvast over via de GIVT app (Niet vergeten!)

–             Per keer of 1x in de maand een bedrag overmaken naar NL 61 RABO 0373725 310 Prot.Gem. MSK onder vermelding van: collecte. U kunt er voor kiezen om bepaalde doelcollectes apart te vermelden.

Het gaat hierbij om de 1e en 3e collecte. De 2e collecte is voor de diaconie.  Geld daarvoor kunt u overmaken op NL 17 RABO 0360 1773 36 Diaconie  Prot. Gem. Musselkanaal eo.

–             Spaar het geld dat u normaal in de collectezak wilt doen en geef het 1x per maand af aan iemand van uw wijkteam, aan een kerkrentmeester  of diaken.

–             Thuis kunt u gemakkelijk betalen via GIVT. U moet wel even de app  downloaden en activeren. Hoe ging dat ook al weer?

Geven aan de collecte terwijl u niet in de kerk bent

GIVT is een digitale manier van betalen waarbij onze kerk is aangesloten.

Download de app via www.givtapp.net/download of zoek hem op in de appstore.

Als u de app heeft gedownload dan moet u nog wel uw gegevens invullen waaronder uw rekeningnummer. Het innen van de collecte gaat namelijk via een incassomachtiging.

Iedere keer als er gecollecteerd wordt thuis of in de kerk, vult u het bedrag in dat u wilt geven.  Per keer kunt u aan 3 collectes geven. De volgorde is die zoals vermeld in Kerknieuws ( dus 1e en 3e voor de kerk en 2e voor de diaconie).

 

U vult het bedrag van de 1e collecte in, toets op collecte toevoegen, daar vult u het bedrag in dat u wilt geven aan de diaconale collecte en tenslotte klikt u op collecte toevoegen zodat u kunt geven aan de deurcollecte. Daarna drukt u op volgende: In de kerk kiest u voor het knopje collectemiddel, bent u thuis dan kiest u voor  LIJST. Als u al vaker aan onze kerk hebt gegeven staat onze kerk automatisch bovenaan als PG Musselkanaal eo. Als u nog nooit hebt gegeven kiest u voor kerk en zoekt u op PG Musselkanaal eo. U klikt onze kerk aan en daarna op geven.

Als alles is gelukt geeft het volgende scherm aan: Yes, gelukt! bedankt voor je Gift aan PG Musselkanaaleo!

Reacties zijn gesloten.