Gesprekskring “ABC van het christelijk Geloof”

Naast de bestaande gesprekskringen en het Leerhuis, begint ds. van de Griend met een nieuwe gesprekskring over de basisbeginselen van het Christelijke geloof. Speciaal voor jongere en oudere volwassenen die graag in een groep meer willen horen en leren over het Christelijke Geloof,  start er op 7 november een nieuwe gesprekskring om 19.30 uur in 1 van de zalen van De Binding, achter de kerk.

De Bijbel noemt zelf in Hebreeën 6: 1 – 3 al een aantal dingen die voor gevorderden ‘Basic’ zijn, dus die komen sowieso aan bod:

  • De bekering
  • Het geloof in God
  • De doop en de handoplegging
  • De opstanding van de doden
  • Het eeuwige leven.

Wil je meer weten over deze gesprekskring neem dan even contact op met ds. van de Griend.

Reacties zijn gesloten.