Gemeentezondag

Zondag 30 juni 2019 is er weer een gemeentezondag. Na de dienst gaan we gezamenlijk koffie en thee drinken en vervolgens willen we graag een maaltijd met elkaar nuttigen.

Voor soep wordt gezorgd maar het zou fijn zijn als we samen de maaltijd uitgebreider kunnen maken.  Daarvoor komt een lijst in het kerkportaal te liggen.  Hierop kunt u/je zich opgeven en ook aangeven of je voor iets wilt zorgen (en wat dat dan is).

In de dienst is er ook het afscheid van de kindernevendienst voor enkele kinderen. De dienst wordt geleid door ds. A.B. Wolters.

Oh ja,………. voor de jeugd ( 8 tot 18 jaar ongeveer)  neem je mobieltje mee waar je foto`s mee kunt maken.  Mochten de jongsten geen mobiel hebben, misschien kunnen ze 1 lenen van papa of mama?

Reacties zijn gesloten.