Gemeenteavond 10 april 2019

De jaarlijkse financiële gemeenteavond wordt weer gehouden in zaal Harmonie achter de kerk in Musselkanaal. De vergadering begint om 20.00 uur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Jaarrekening en begroting van het College van Kerkrentmeesters
  • Jaarrekening en begroting van het College van Diakenen
  • Kascommissie
  • Uitleg over de Privacyverklaring
  • Gevolgen opheffen activiteitencommissie

Dit jaar is er geen verloting van de paaskaarsen uit de beide kerken. Besloten is de kaarsen te doneren aan de Heggerank en de A-Horst

Reacties zijn gesloten.