Anbi

De Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. en haar Diaconie, gevestigd te Musselkanaal / Mussel
is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die
door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie: RSIN 822677842 Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o.

 

Contactadres:

PG Musselkanaal e.o., Postbus 93, 9580 AB Musselkanaal

Bezoekadres: De Ontmoeting, Marktstraat 44,  9581 AC Musselkanaal

De Binding, Musselweg 48, 9584 AE Mussel

Telefoon: 0599-412596 / 454231

Email: info@pgmusselkanaaleo.nl

Website: www.pgmusselkanaaleo.nl

 

Baten en lasten Protestantse Gemeente Musselkanaal 

 

 

Baten / Lasten Diaconie

 

Beloningsbeleid

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro Deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst onze Kosters-beheerders.

Financiële verantwoording Algemeen en Diaconie

De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in zowel het Kerkblad als op de website. Deze stukken worden op aanvraag toegestuurd.

Reacties zijn gesloten.