ANBI

De Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. en haar Diaconie, gevestigd te Musselkanaal
is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die
door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Hieronder vindt u een overzicht van de baten en lasten van de Protestantse Gemeente Musselkanaal. De volledige gegevens vindt respectievelijk onder ANBI Kerkrentmeesters en ANBI Diaconie onder het kopje Financiën. Het verkorte beleidsplan kunt u vinden onder het kopje Over ons: Beleidsplan.

ANBI rapport

 

Informatie:

RSIN 822677842 Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. College van Kerkrentmeesters

RSIN 824104183 Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. College van Diakenen

Contactadres:

Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o., Postbus 93, 9580 AB Musselkanaal

Rekeningnummer kerk: NL 61 RABO 0373 725 310

Rekeningnummer Diaconie: NL 17 RABO 0360 177 336

Bezoekadres:

De Ontmoeting, Marktstraat 44,  9581 AC Musselkanaal telefoon 0599-412596

Email: info@pgmusselkanaaleo.nl

Website: www.pgmusselkanaaleo.nl

Beloningsbeleid

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk Pro Deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk zijn in dienst onze Kosters-beheerders.

Financiële verantwoording Algemeen en Diaconie

De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o. zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in zowel het kerkblad Kerknieuws als op de website onder het kopje Financiën. Zie hiervoor Financiën/ANBI Kerkrentmeesters of ANBI Diaconie.

Reacties zijn gesloten.