Financiën

Het college van kerkrentmeesters behartigt de stoffelijke zaken van onze gemeente. Dat wil zeggen: zorg voor de financiën, de verzekeringen van zaken en personen en het onderhoud van de gebouwen (kerkgebouwen, pastorieën en bijbehorende grond).

Voor de financiën wordt jaarlijks een beleidsplan, begroting, jaarrekening en collecterooster (samen met de diaconie) opgesteld. Daarnaast worden de rondgangen door de gemeente geregeld voor de Actie Kerkbalans, de solidariteitskas en de dankbaarheidscollecte. Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester is de financiële administratie gedelegeerd aan een administrateur.

Vanuit de ANBI-wetgeving staan zowel de verkorte jaarrekening van de Diaconie als van de kerkrentmeesters vermeld op onze ANBI-pagina, te bereiken via https://www.pgmusselkanaaleo.nl/geldzaken/anbi/ 

Voor het genereren van extra inkomsten wordt gestreefd naar verhuur van de gebouwen aan derden en worden diverse activiteiten van gemeenteleden ondersteund die gericht zijn op geldwerving.

Het college treedt op als werkgever van de kosters en verzorgt en begeleidt de beschikbaarheid van kerktv en overige communicatiemiddelen.

Het college is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en voor het bijhouden van de registers (doop-, belijdenis- en trouwboek) en het archief van de gemeente. De ledenadministrateur (niet noodzakelijk één van de kerkrentmeesters) geeft de mutaties door aan alle betrokkenen, zowel plaatselijk als landelijk.

Het rekeningnummer van de kerk is NL61RABO 03737 25 310.

Een van de acties om geld te genereren is de maandelijkse inzameling van statiegeld flessen, blikjes en oude metalen. Er is een route waar op iedere eerste zaterdag van de maand de spullen opgehaald worden bij de mensen thuis. Wil je je aanmelden voor deze route? Neem dan contact op met de kerkrentmeesters via het contactformulier van deze site.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.