Energietoeslag

Zoals we allemaal weten en ook persoonlijk merken, wordt alles de laatste tijd veel duurder, met name de energie en de benzine, maar ook de dagelijkse boodschappen.

Voor wat betreft de hoge kosten van de energie kan een energietoeslag worden aangevraagd. Deze energietoeslag is een uitkering van € 800,–.
De uitvoering van deze regeling is in handen van de burgerlijke gemeente Stadskanaal.

De gemeente Stadskanaal heeft bepaald dat u alleen in aanmerking komt voor de toeslag als u een inkomen heeft dat maximaal 20% hoger is dan het bijstandsniveau. Personen of gezinnen die al een bijstandsuitkering ontvangen of die in 2022 al een of andere vorm van bijstand ontvangen van de gemeente, krijgen de toeslag automatisch uitgekeerd in 2 termijnen. Als het goed is hebben deze al een eerste termijn van
€ 400,– ontvangen.
Hebt u nu nog geen energietoeslag ontvangen en meent u er op grond van bovenstaande voorwaarden wel recht op te hebben, vraagt u die dan vooral aan, ook als u twijfelt of u er al dan niet recht op heeft.

U kunt de toeslag aanvragen via de site van de gemeente Stadskanaal. Daarop staat in de openingspagina een knop Energietoeslag. Als u die aanklikt wordt alles uitgelegd.
Komt u er niet uit, schroom dan alstublieft niet om contact op te nemen met uw wijkdiaken of met de voorzitter van de diaconie, Siep Schoenmaker. Hij is te bereiken onder tel. nr. 06-50443670 of via e-mail: siep.schoenmaker@outlook.com.

Nogmaals, maak hier gebruik van als u er recht op heeft. Ook als u mensen kent waarvan u denkt dat ze er recht op hebben, maar die Kerknieuws niet lezen of die niet tot onze kerk behoren, wijs ze hier dan op.

Wat de dagelijkse boodschappen betreft willen we u graag wijzen op het bestaan van de app Too Good To Go. Veel supermarkten, groenteboeren, bakkers en slagers zijn hierbij aangesloten.
Voor een klein bedrag krijgt u een pakket voedingsartikelen, die tegen de officiële houdbaarheidsdatum aanzitten. Houd er wel rekening mee dat u niet zelf kunt bepalen wat er in het pakket zit. Dat is een “verrassing”.

Reacties zijn gesloten.