Liturgie 7 juli

Liturgie voor de gezamenlijke dienst op

zondag 7 juli  2019 in “De Ontmoeting”’

Aanvang 9.30 uur

 

In deze dienst is er bevestiging van ambtsdragers en Heilig Avondmaal

 

 

Voorganger: Ds. A.L. Verduijn

Organist:      Mw. M. Withaar-Boomsma

 

 

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen Psalm 136: 1, 2, 3     Loof de Heer, want Hij is goed

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Zingen Psalm 136: 11, 12, 13   Looft de Heer, want Hij is goed

 

Kyriëgebed

 

Zingen lied 360: 1, 2, 3, 6

                                        Kom Schepper, Geest daal tot ons neer                                              

Kinderlied: Who is the King of the Jungle — You tube

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Dienst van bevestiging  en herbevestiging

 

Herbevestiging

 

Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten of hervatten Piet Brinks en Peter Veenstra

 

Bevestiging Bé Klompmakers

 

         Handoplegging en persoonlijke zegen                                            

 

Bevestigingsgebed

 

Aanvaarding en verwelkoming                  (Allen staan)

 

Zegenlied lied 675: 1, 2                     Geest van hierboven

 

Dienst van het Woord

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Schriftlezing Efeze 3: 1-12

 

Zingen lied 885: 1, 2                         Groot is Uw trouw o Heer

 

Verkondiging

 

Zingen Opwekking 167: 1, 2, 3    Samen in de naam van Jezus

 

Dienst van Heilig Avondmaal

 

Collecte: kerk, Stichting Red een Kind

 

Kinderen kindernevendienst komen weer in de kerk

 

Lezing Formulier Heilig Avondmaal

 

Gebed

 

Avondmaalsviering

 

 

 

Dankzegging

 

Slotlied Lied 968: 1, 2, 3, 4              De ware kerk des Heren

 

Kinderen van de oppas komen in de kerk

 

Zegen

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — opknappen pastorie

 

Er is nu gelegenheid om de ambtsdragers te feliciteren met hun ambt.

 

Na de dienst is er koffie/thee/fris drinken.

 

Zondagsbrief 7 juli 2019

 

 Zieken

Br. H. Oosterveld Jipsingboermussel, is woensdag j.l. geopereerd aan een tumor bij zijn oor. Dit heeft plaatsgevonden in het U.M.C.G.

Br. J. ter Haar is thuis gekomen uit het  Ommelanderziekenhuis te Scheemda.

 

Collectes

Vandaag, zondag 7 juli, wordt gecollecteerd voor Stichting Red een Kind.

Deze stichting zet zich in om kinderen in Azie en Afrika een kansrijke toekomst te geven.

Deze stichting helpt om het gezinsinkomen te vergroten zodat er b.v. geen kind huwelijken meer plaatsvinden.

Op zondag 14 juli is de collecte bestemd voor het Diaconaat.

Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij behorende voorzieningen, nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden.

De diaconie probeert hen te helpen onder het motto: “helpen waar geen (andere) helper meer is”.

 

Extra gemeenteavond

Op maandag 8 juli aanstaande wordt een extra gemeenteavond gehouden in verband met het uit te brengen beroep op ds. W. van de Griend. Deze gemeenteavond wordt gehouden in de Ontmoeting en begint om 19.30 uur. Ds. van de Griend zal zelf aanwezig zijn om zich voor te stellen en om vragen te beantwoorden.

Reacties zijn gesloten.