Zondagsbrief

Liturgie voor de dienst op zondag 24 maart  2019 in “de Ontmoeting”

Aanvang: 9.30 uur

 

 

VoorgangerDhr. J. van Vondel

Organist:       Mw. M. Withaar-Boomsma

 

 

Voor de dienst: lied 627: 1 en 5

Aanvangslied 111:1 en 2 — Van ganser harte loof ik Hem

Voorwoord

Stil gebed

Votum en groet

Zingen lied 111:6

Gebed

Zingen lied 33:8 — Wij wachten stil op Gods ontferming

Leefregel

Zingen lied 834:1,2 en 3 — Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Gebed

Projectlied: Vertel het maar

(melodie: “Hij kwam bij ons, heel gewoon” — Elb. 118)

 

Uitleg projectthema: Petrus durft niet te kiezen

 

Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Johannes 6: 48 t/m 60 en vervolgens vers 66 t/m 71 (NBV)

Zingen lied 653:2,3,6 en 7 — Gij zijt het brood van God gegeven

Tekst van verkondiging: Johannes 6:67 waar staat: “Willen jullie soms ook weggaan”?

Na de verkonding luisteren naar meditatief orgelspel

Kinderen oudste groep komen terug in de kerk

In memoriam br. A. Helmholt (geschreven door Ds. Wolters)

Moment van stilte

Zingen psalm 42: 1 en 7 — Evenals een moede hinde

Dankgebed en voorbeden

Collecte: kerk, Stichting Hulp Vervolgde Christenen

Kinderen jongste groep + oppas komen weer in de kerk

Slotlied 885:1 en 2 — Groot is Uw trouw o Heer

Zegen

Zingen 3x amen

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — vervanging dakbedekking

 

 

Zondagsbrief  24 maart 2019

 

Overlijden

Op 15 maart is in de leeftijd van 81 jaar overleden Stienus Daanje, Havenplein. De crematie heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden.

Zieken

Zr. S. Lutje-Kars , A-weg wordt maandag a,s, geopereerd aan haar keel in het UMCG. Na de operatie wordt een verder behandelplan opgesteld.

 

Bloemen

De bloemen van de gemeente gaan als groet naar zr. M. Jager-Witvoet.

Collectes

Vandaag, zondag 24 maart, zal worden gecollecteerd voor Stichting Hulp Vervolgde Christenen.

De Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in de volgende pijlers: Steun aan vervolgde christenen; Evangelisatie; Kind sponsoring en Bewustwording en Verdieping.

Zondag 31 maart is de collecte bestemd voor Eigen Jeugd Prot. Gemeente Musselkanaal e.o.

Kinder- en Jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van een kerkelijke gemeente en een grote verantwoordelijkheid. Op verschillende plaatsen door de Bijbel heen laat God merken, hoe belangrijk het is, dat we goed voor ze zorgen; dat we ze beschermen; onderwijzen; voor ze bidden en op weg helpen God te kennen en naar Zijn Woord te leven.

 

Paasstukje maken

Maandag 8 april: een Paasstukje maken.

Opgelet: inschrijving sluit eerder: tot uiterlijk donderdag 28 maart 2019 i.v.m. de voorbereidingen.

Papieren liggen op de bekende plaatsen.

Tijd: 19.30 uur-21.30 uur. Kosten €10,00.

Voor meer informatie Martha Clevering tel. 417232 en Mieke Leenders tel. 417901

 

Boeken-en rommelmarkt 30 maart

Volgende week zaterdag is er weer een boeken- en rommelmarkt achter de kerk van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Als u nog spullen heeft kunt u dit brengen op vrijdag 29 maart van 9.30 uur tot 11.00 uur.

De activiteitencommissie is dan aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen.

Reacties zijn gesloten.