Liturgie 19 mei

Liturgie voor zondag 19 mei  2019

in “De Ontmoeting”’

Aanvang 9.30 uur

 

 

 

Voorganger: Drs. H.J. v.d. Wal

Organist  :    Mw. M. Withaar-Boomsma

 

 

Lied voor de dienst: Lied 305, vers 2 en 3

Welkom en afkondigingen

Samenzang: Psalm 136, vers 1 en 2

Stil gebed

Votum (géén groet)

Samenzang: Psalm 136, vers 3 en 13

Lezing van de geboden: Leviticus 19

Samenzang: Psalm 119, vers 60

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Kinderlied: Kom aan boord — You tube

Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Johannes 13, vers 31 t/m 38

Samenzang: Psalm 145, vers 1 en 3

Verkondiging n.a.v. Johannes 13:34-35

Samenzang: Lied 838, vers 1, 3 en 4

Kinderen oudste groep komen weer in de kerk

Dankgebed en voorbeden

Collecte: kerk, diaconaat — bloemendienst

De kinderen jongste groep + oppas komen weer in de kerk

Slotlied: Lied 939, vers 1, 2, 3

Zegenbede

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — Orgelfonds

 

 Na de dienst staat er weer koffie/thee/limonade klaar.

 

 Zondagsbrief 19 mei 2019

 

Bloemen

De bloemen van de gemeente gaan als groet naar br. H. Huizing.

 

Collectes

Vandaag, zondag 19 mei, is de collecte bestemd voor Diaconaat Bloemengroet.

Elke week worden de bloemen, die tijdens de kerkdienst in de kerk staan, na de dienst aan iemand gegeven als teken van meeleven bij ziekte of verdriet of als er iets te vieren is.

 

Zondag 26 mei wordt gecollecteerd voor Dorcas. Dorcas is een internationale, christelijke organisatie voor ontwikkelingssamen-werking. Dorcas verlangt ernaar, dat kwetsbare mensen en gemeen-

schappen tot hun recht komen en bloeien.

Daarom gaan zij naar plekken waar kwetsbare mensen het slachtoffer zijn van hun omstandigheden. Of het nu gaat om oorlog of natuurgeweld, een ingestorte economie of een epidemie.

Reacties zijn gesloten.