Liturgie 10 november

Liturgie voor de doopdienst op zondag 10 november 2019

 in “De Ontmoeting”’

Aanvang 9.30 uur

 

In deze dienst zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan de kleine kinderen der gelovigen.

 

Vanmorgen zal Joep de Vries

het symbool van de Heilige Doop ontvangen.

 

 

Voorganger: Ds. A.W. v.d. Griend

Organist:      Heerko Koops

 

Voor de dienst: lied 460: 3 en 4 — De nacht loopt ten einde

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Opwekking 350

“Vader, vol van vrees en schaamte”

Aansluitend: Klein Gloria

Stil gebed

Bemoediging en groet van Sela

Aanvangstekst: Psalm 8: 3-5 (BGT)

Luisteren naar of kunnen mee zingen: Opwekking 740

“Jij, lieve kleine schat”

 

ORDE VOOR DE BEDIENING VAN DE DOOP

AAN DE KLEINE KINDEREN DER GELOVIGEN

We zijn getuige van de doop van Joep de Vries
Doopgebed

Onderwijzing

Zingen: Opwekking 488 — Heer, ik kom tot U (you tube)

Presentatie

Doopbeloften

We belijden ons geloof (staande) zingend: Elb. 298 (melodie “Lichtstad met uw paarlen poorten”)

De kinderen komen naar voren om de doop van dichtbij mee te maken

 

De doopvont wordt gevuld door Stephan en Siem

 

DOOP EN HANDOPLEGGING

 

Zegenlied (staande): Lied 363 — Dat ’s HEEREN zegen op u daal’

Uitreiking van de doopkaars en de doopkaart

Gedicht en doopcadeau door de kindernevendienst

Zingen: Opwekking 767 “Familie”

Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Gebed bij de dienst van het Woord

We luisteren naar Gods woord: 1 Kor. 12: 12 – 27 (BGT)

Zingen: Lied 723: 2 — O Heer, Uw onweerstaanbaar woord..

Verkondiging: vers 27: Want jullie horen allemaal bij ​Christus

Zingen: Lied 970: 3 en 4 — Gaven schonk Hij vele…

Oudste kinderen komen weer in de kerk

In Memoriam br. W. Mezach

Zingen bij dit gedenken: Psalm 68: 10 (oude berijming) —

Geloofd zij God, met diepst ontzag…

 

DANKEN EN BIDDEN

 

Stil gebed en Onze Vader   

Collecte: kerk, voedselpakketten Wit Rusland

De jongste kinderen + oppas komen weer in de kerk

Slotlied: Opwekking 733

Zegen en wegzending: lied 415: 3

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — orgelfonds

 

Er is koffie/thee na de dienst en gelegenheid om Stephan en Corien te feliciteren met de doop van hun Joep.

 

 

Zondagsbrief 10 november 2019

 

Zieken

Zr. J. Westendorp-Jager,  (ziekenhuis Refaja). Al de hele week gaat haar gezondheid hard achteruit.

 

Br. A. Mellies. Br. Mellies is ernstig ziek en wordt a.s. dinsdag 12 nov. geopereerd.

 

Zr. S. Lutje-Kars,   heeft een herseninfarct gehad. Ze zijn bezig met verder onderzoek.

 

Zr T. Brinks-Nijhof,  verblijft nog in het Refaja ziekenhuis.

 

Zr. G. Bodde-Veninga, is afgelopen woensdag opgenomen in Refaja.

 

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. P. Lutje, A-weg .

 

Collectes

Vandaag Zondag 10 november is de collecte voor Voedselpakketten Wit Rusland. In Wit Rusland is de economie slecht! Velen hebben geen werk en dus ook geen geld. Voorzieningen zoals uitkeringen

zijn er niet. Velen leven in armoe. In Nederland hebben wij voedselbanken. Wit Rusland kent dit niet.

Daarom zijn ze in Wit Rusland heel dankbaar voor onze hulp. De voedselpakketten zijn voor de allerarmsten en/of mindervaliden in Wit Rusland.

Op Zondag 17 november is de collecte bestemd voor Stichting Bunjad. Stichting Bunjad wil bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijk zelfredzaamheid van de minderheden in Pakistan. Pakistan bestaat uit veel kleine gemeenten. Voor christenen in een achterstandssituatie zijn die gemeenten heel belangrijk, vooral het sociale contact.

 

Daarom zijn er dan ook leiderschapstrainingen zodat kerkelijke werkers getraind en gecoacht worden in het opzetten van kleine projecten en jongerenclubs. Zowel het geestelijke leven als de sociaaleconomische positie van de christenen is daarmee gediend.

 

Ontmoetingsmomenten

Dinsdagmiddag 12 november bent u weer welkom op de contact/spelletjesmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kosten € 1,00  voor de koffie/thee.

Vervoer nodig? Even bellen met  Martha Clevering tel. 417232 of Mieke Leenders tel. 417901.

 

Op donderdagmiddag 14 november gaan we weer wandelen. We vertrekken weer om 13.45 met auto’s vanaf “De Ontmoeting”. Dit keer gaan we naar Gasselte waar we na afloop gezellig een kop koffie gaan drinken bij het zomerhuisje van Jaap en Nel.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.