Liturgie 7 juni

Liturgie voor zondag 7 juni  2020

in “De Ontmoeting”’

Aanvang 9.30 uur

 

 Voorganger: Ds. A.W. v.d. Griend

 

 Orgelspel

 

Afkondigingen

 

Aanvangspsalm: Psalm 65: 1 en 2 (LvK)
 Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria


We horen wat er in Gods hart leeft: Hebr. 12: 18-29

 

Samenzang: Psalm 2: 1 en 4

 

Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

We zingen: Lied 654: 4, 5 en 6

 

Kindernevendienst: filmpjes van Mayke:

Bijbelvertelling en Kinderlied

 

Schriftlezing Openbaring 2 en 3 NBV


Samenzang: Lied 295: 1, 3 en 4 (NLB)

 

Uitleg en verkondiging

 

Een herderlijk schrijven…..

 

Corrie ten Boom: “Staande blijven in de eindtijd….”

 

Samenzang: Lied 825: 5, 7 en 10

 

Dankgebed en voorbede,

stil gebed en Onze Vader


Collecte: kerk, Stichting Tsjernobyl kinderen Onstwedde/Mussel

 

Slotzang:  Psalm 118: 9 en 10 melodie Gez. 280 bundel ‘38!!

 

Wegzending en zegen

 

Gezongen “amen”

 

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — onderhoud pastorie

 

Orgelspel


Zondagsbrief  7 juni 2020

 

Wellicht is het goed om te weten dat de informatie voor de zondagsbrief elke week op donderdag vóór 18:00 uur door mij wordt ingezonden en dat de zondagsbrief zelf vrijdags ’s morgens wordt klaargemaakt voor de maillijst, de internetpagina en het drukwerk. Het kan gebeuren dat situaties tussen vrijdagochtend en zondagochtend erg veranderen. Daarom wordt – indien nodig – via de afkondigingen de laatste stand van zaken met de Gemeente gedeeld.

Ds. van de Griend.

 

Jubilea

Br. en zr. Oldenbeuving ,  vierden afgelopen dinsdag 2 juni in de kring van hun geliefden dat hun huwelijk al 60 jaar in trouw aan elkaar bewaard en door God gezegend is. Wij feliciteren Toni en Fokje heel hartelijk met deze heuglijke dag en wensen hen de nabijheid van de Heer toe tot in hoge ouderdom.

 

Zieken

Br. Aiko Smith  is vorige week zaterdag met spoed opgenomen in Emmen. Onderzoek wees uit dat hij een longontsteking heeft. Zijn conditie was al verzwakt en Aiko verblijft op het moment van schrijven nog in Emmen voor herstel. Als Aiko – naar verwachting – vrijdag weer naar huis gekomen is, wordt dat zondag ochtend in de afkondigingen meegedeeld.

 

Br. Ate Dillema, heeft een pijnbestrijdende behandeling ondergaan die hem gelukkig goed doet. De zorgen om de longen en uitzaaiingen zijn daarmee niet minder, maar wel beter te dragen. Het is wachten op uitslagen en vervolgbehandelingen. Ate en Corrie genieten wel van alle draaglijke momenten.

 

Bloemen

De bloemen van de gemeente gaan als groet naar zr. L. Munneke, Veenkade en naar zr. R. Oosting-Bannink.

 

Collectes

Vandaag zondag 7 juni is de collecte bestemd voor Stichting Tsjernobyl kinderen Onstwedde/Mussel.

Eens in de twee/drie jaar komt er een groep kinderen uit Wit-Rusland naar onze omgeving. De kinderen komen met een leerkracht en een tolk. Ze verblijven gedurende een periode van 6-8 weken in een christelijk gastgezin. Er worden onderwijs-, activiteiten- en

evangelisatie programma’s uitgevoerd. Ook moeten de kinderen opgehaald en terug gebracht worden. Al dit werk wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers.

Op zondag 14 juni is de collecte bestemd voor Eigen Jeugd. Voor het knutsel en lesmateriaal van de kindernevendienst en catechisatie is geld nodig. Ook worden er cadeaus gekocht, denk aan afscheid kindernevendienst of voor hen die geslaagd zijn. Af en toe moet het speelgoed bij de oppas vernieuwd worden en iets lekkers of leuks kost ook geld.

 

U kunt uw gave via de app van GIVT geven of overmaken op rekeningnummer Diaconie: NL17RABO0360177336

t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo

Bij het overmaken van uw geld graag ook omschrijving van doel collecte vermelden.

NL61RABO037325310 t.n.v. kerk algemeen

 

Solidariteitskas

Komende week ontvangt u de enveloppe voor de bijdrage aan de Solidariteitskas. Mogen wij weer rekenen op uw deelname?

 

Als u nog steeds twijfelt over het gebruik van collectes via GIVT, bedenk dan dat het normale collecteren met zakken voorlopig niet terug komt.

Straks na 1 juli is GIVT een goed alternatief, verdiep u er in aub.

 

Reacties zijn gesloten.