Zondagsbrief

Liturgie zondag 20 januari  2019

in “de Ontmoeting”

Aanvang: 9.30 uur

 

Viering Heilig Avondmaal

 

 

Voorganger:  Ds. M. Schut

Organist     :  Mw. M. Withaar-Boomsma

 

Oefenlied voor de dienst: Lied 975: 2 en 4
Welkom en mededelingen

Zingen lied  66: 1 en 2 — Breek aarde uit in jubelzangen

Stil gebed, votum en groet

Klein Gloria

Gebed van inkeer

Samenvatting tien woorden

Gebed om geest

Kinderlied: Who’s the king of the jungle — Youtube

Kinderen mogen naar de nevendienst

Lezing Jes. 62: 1 – 5

Zingen lied 655: 1, 2, 3 en 4 — Zingt voor de heer een nieuw gezang

Lezing  Joh. 2: 1 – 11

Zingen lied 525: 1, 2, 3 en 5 — Wij willen de bruiloftsgasten zijn

Preek: afbeelding  1, 2, 3 

Zingen lied 578: 1, 2 en 6 — O kostbaar kruis, o wonder Gods

Gebeden

Collecte: kerk, Avondmaalscollecte

Kinderen komen weer in de kerk

Viering van het avondmaal

 

Tafelgebed

Voorganger: De Heer zij met u

Gemeente: Zijn Geest zij in ons midden

Voorganger: Heft uw hart omhoog

Gemeente: wij heffen ons hart op tot God

Voorganger: Brengen wij dank aan de HEER, onze God.

Gemeente: Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

Wij zingen wij U toe: lied 405: 1 — Heilig, heilig, heilig

 

Zo dan mogen wij brood en beker delen:

Eerst brood woorden, dan brood delen, brood vasthouden samen nemen

Dan woorden beker, en beker delen; kerkenraad als laatste

 

Zingen onder de beker: Lied 650 — De aarde is vervuld

Slotgebed

Zingen lied 793: 1 en 3 —  Bron van liefde, licht en leven

Kinderen oppas komen weer in de kerk

Zegen —- gezongen amen

Uitgangscollecte: kerkrentmeesters — vervanging dakbedekking

 

 

 Na de dienst staat er koffie/thee/limonade met wat lekkers klaar.

 

Zondagsbrief  20 januari 2019

 

Zieken

Br. J. ter Haar ligt in het ziekenhuis te Scheemda en br. J. Ots  ligt in het Refaja ziekenhuis.

 

Bloemen

De bloemen van de gemeente gaan als groet naar zr. L. Knoppien-Kliphuis.

 

Collectes

Vandaag, zondag 20 januari, is de diaconale collecte bestemd voor de Viering van het Heilig Avondmaal.

Zondag 27 januari wordt gecollecteerd voor het Liliane Fonds.

Het Liliane Fonds heeft tot doel: 1) kinderen met een handicap versterken in de armste landen

van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, en hun omgeving toegankelijk maken; beide in samenwerking

met lokale partners; 2) het publiek door voorlichting bewust te maken van de “uitsluiting” van deze

kinderen en van hun rechten.

 

Zangdienst

Vanavond 20 januari houden wij onze 2e zangdienst van dit seizoen. U en jij bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We starten zoals altijd om 18.30 uur met een kopje koffie, thee of limonade. Om 19.00 uur beginnen we met onze dienst.

Tijdens deze dienst zal Mevr. Muntinga een aantal liederen ten gehore brengen, en Dhr. B. Wolfs uit Onstwedde zal ons muzikaal begeleiden. Wees welkom.

 

“Ontmoetingsmomenten”  PG. Musselkanaal e.o.

Workshop boetseren:

Datum: woensdagmiddag 30 januari 2019 van 14-00 -16.00 uur.

Doe oude kleren aan of een schort voor!! Workshop voor de volwassenen eigen bijdrage €5,00. Voor de kinderen is het gratis. ( jeugdwerk)

Opgeven voor 26 januari a.s.: formulieren liggen in de portalen bij “De Binding” en “De Ontmoeting”.

Belangrijk: ook als u niet deelneemt aan het boetseren bent u weer welkom om voor de gezelligheid te komen. Spelletjes liggen ook weer klaar. Koffie en thee € 1,00.

Vervoer nodig? U kunt Martha Clevering tel. 417232 of  Mieke Leenders tel. 417901 bellen.

 

High Tea:

Datum: zaterdagmiddag 9 februari a.s. van 14.30- 16.30 uur.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Vanaf de volgende week liggen er formulieren klaar om u op te geven als u van deze “High Tea” wilt genieten.

De kosten €3,00 per persoon (kinderen€ 1,00) De opbrengst van deze middag is voor het goede doel van de Ontmoetingsbende: “Het vergeten kind”.

 

Week van gebed  voor de eenheid — 20 t/m 27 januari 2019

Thema: Recht voor ogen

De kerken in de Kanaalstreek heten u van harte welkom om mee te bidden. Alle gebedsdiensten beginnen om 19.30 uur en na afloop is er koffie voor ontmoeting.

Zondag   20 januari Chr. Gem. Rehoboth.   Hoofdkade 139 A  Stadskanaal

Maandag 21 januari  Pinkstergemeente  Irenelaan 23          Stadskanaal

Dinsdag  22 januari  Bapt. Gem. Nw. Buinen  Dwarsdiep 9  Nieuw Buinen

Woensdag  23 januari Chr. Gerf. Vrijgm. Kerk  Navolaan 28                     Stadskanaal

Donderdag   24 januari,  Bapt. Gem. Zuid  De Wilgen 1  Stadskanaal

Vrijdag  25 januari PKN Semsstraatkerk,   Semsstraat 1         Stadskanaal

Zaterdag  26 januari Evang. Gem. Stadskanaal  In het Ubbo Emmius Maarsdreef 23   Stadskanaal.

 

Removos

Het laatste geld is binnen. En ja wel het mooie bedrag van € 5.200,00.

 

Vakantie

Onze koster Mieneke heeft vakantie van 22 januari t/m 11 februari.

Annet en Walda zullen haar vervangen tijdens deze periode.

Reacties zijn gesloten.