door het jaar

Erediensten

In verband met de coronamaatregelen moet u zich vanaf juli 2020 aanmelden voor het bijwonen van een dienst.

Het aanmelden, hoe gaat dat?

Via het emailadres reserveren@pgmusselkanaaleo.nl of telefonisch  via een apart telefoonnummer  namelijk  06-41 91 30 92. Deze telefoon wordt door verschillende kerkenraadsleden bemand.

Dit moet iedere week opnieuw en kan op de volgende momenten:

  • woensdag van 19.30 uur tot 20.30 uur.
  • donderdag van 19.30 tot 20.30 uur.

Bijna elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen staan de deuren in Musselkanaal open voor een eredienst. Op een enkele uitzondering na ( zoals start- ,gemeente- en jeugddiensten) beginnen alle erediensten  om 9.30 uur. Met een bepaalde regelmaat zijn er op zondag avonddiensten in de vorm van een Vesper. Op bid- en dankdag wordt op de woensdagavond een dienst gehouden, die om 19.30 uur begint. Ook op oudejaarsavond is er om 19.30 uur een dienst.

Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Ieder die gedoopt is en onze Heer Jezus Christus van harte liefheeft, van jong tot oud, is genodigd om het Heilig Avondmaal mee te vieren. Wanneer iemand niet in staat is om naar de kerk te komen, is het mogelijk om toch samen met de gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Via de wijkouderling of predikant kan gevraagd worden om de dag voorafgaand aan de viering brood en wijn thuis te ontvangen.

Tijdens de diensten is er kindernevendienst voor de basisschoolleerlingen en voor de kleinsten is er oppas. In Musselkanaal is er op de tweede zondag in de oneven maand voor de kinderen van de nevendienst “Ontmoetingsbende”. Dan gaan de kinderen direct bij aanvang naar hun eigen ruimte. Voorafgaand aan de slotzang komen ze dan in de kerk.

Ontmoetingsbende

Oppas

Aan de erediensten wordt regelmatig door gemeenteleden medewerking verleend. Er is een Werkgroep Vieringen die samen met de predikant(en) een aantal bijzondere diensten voorbereidt, zoals de diensten rond Kerst, de Paascyclus en de dienst voor Zondag Voleinding. Daarnaast draagt deze Werkgroep zorg voor een aantal praktische zaken rond de erediensten.

Tijdens de erediensten wordt gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie en een beamer. In principe zijn alle diensten te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl. Wanneer iemand geen internetaansluiting heeft, kan er een aansluiting voor een kerktelefoon worden aangevraagd.

Na de ochtenddiensten wordt er, in normale tijden, regelmatig gezamenlijk koffie gedronken.

De gebruikershandleiding vindt u hier: Gebruikershandleiding diensten per 1 juli

 

Reacties zijn gesloten.