door het jaar

Erediensten

Elke zondagmorgen en op de christelijke feestdagen staan de(digitale) deuren in Musselkanaal open voor een eredienst. Op een enkele uitzondering na ( zoals start- ,gemeente- en jeugddiensten) beginnen alle erediensten  om 9.30 uur. Op bid- en dankdag wordt op de woensdagavond een dienst gehouden, die om 19.30 uur begint. Ook op oudejaarsavond is er om 19.30 uur een dienst.

 

Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Ieder die gedoopt is en onze Heer Jezus Christus van harte liefheeft, van jong tot oud, is genodigd om het Heilig Avondmaal mee te vieren. Wanneer iemand niet in staat is om naar de kerk te komen, is het mogelijk om toch samen met de gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Via de wijkdiaken, doelgroep-ouderling of predikant kan gevraagd worden om de dag voorafgaand aan de viering brood en wijn thuis te ontvangen.

 

 

In de hal van de kerk (bij binnenkomst, rechts) ligt het voorbedenboek. Tijdens het begin van iedere dienst wordt het boek opgehaald en neemt de predikant de vermelde gebedsintenties mee in zijn/haar gebed. Vriendelijk verzoeken we u om geen persoonsnamen op te schrijven als de betreffende personen hier geen prijs op stellen. Dus, vraag bijvoorbeeld eerst of mensen het fijn vinden als er voor hen en/of de situatie gebeden zal worden in de kerk. Het omschrijven van een situatie kan eventueel ook volstaan. U kunt evt. ook thuis een gebedsintentie opschrijven en uw eigen briefje in het voorbedenboek leggen. Wees wel zorgvuldig in de manier waarop u informatie door middel van een intentie doorgeeft aan de (gast)voorganger.

Tijdens de diensten is er kindernevendienst voor de basisschoolleerlingen en voor de kleinsten is er oppas.

Op de tweede zondag in de oneven maand  (januari, maart, mei, september en november) behalve de vakantiemaanden is er voor de kinderen  “Ontmoetingsbende” waarbij de kinderen direct naar de Binding gaan. Voorafgaand aan de slotzang komen ze  in de kerk. Harma de Vries en de jeugdouderling bereiden deze diensten voor en zijn ook aanwezig tijdens de Ontmoetingsbende. Er wordt begonnen met een kringgesprek en kringgebed, waarna een verhaal wordt verteld en waar een activiteit wordt gedaan in de vorm van een spel en/of knutselen. Ook mevrouw Tuttebelt komt vaak even langs.

 

De oudere jeugd (12+) heeft iedere laatste zondag van de maand ( behalve de zomerstop van  juni t/m augustus) een eigen dienst in de Binding, wat we de Jeugdontmoeting noemen. Deze diensten worden voorbereid door Mayke Koops en de jeugdouderling en het liefst met hulp van een aantal jongeren uit onze gemeente. Deze diensten zijn iedere keer anders, maar de thema’s hebben altijd te maken met geloven in Christus en de kerk.

Aan de erediensten wordt regelmatig door gemeenteleden medewerking verleend. Er is een Werkgroep Vieringen die samen met de predikant(en) een aantal bijzondere diensten voorbereidt, zoals de diensten rond Kerst, de Paascyclus en de Gedachteniszondag. Daarnaast draagt deze werkgroep zorg voor een aantal praktische zaken rond de erediensten.

Tijdens de erediensten wordt gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie en een beamer. In principe zijn alle diensten te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

Na de ochtenddiensten wordt er regelmatig gezamenlijk koffie gedronken. Als er koffiedrinken is wordt dit in de dienst vermeld.

 

Reacties zijn gesloten.