Diensten

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende kerkdiensten worden gehouden? Klik dan door naar het blad: Komende Diensten.https://www.pgmusselkanaaleo.nl/erediensten/

Wilt u meer weten over alle diensten die wij gedurende het jaar houden? Klik dan naar de diensten: Door het Jaar https://www.pgmusselkanaaleo.nl/diensten/vieringen/voor alle algemene diensten en naar Jeugd voor diensten die specifiek voor de jeugd gehouden worden.

 

Hieronder vindt u een stukje van ds. Wim van de Griend over de betekenis van toga en baret:

De toga (vanaf de 14de eeuw) met bef en baret is een ambtsgewaad dat geleerdheid, waardigheid en onafhankelijkheid symboliseert. Er zijn aan de Universiteit vele faculteiten maar slechts twee waar de toga wordt gedragen. Dat zijn de faculteiten rechtsgeleerdheid en Godgeleerdheid. De andere faculteiten hebben iets met –kunde of met –logie. De gesymboliseerde waardigheid is verbonden met het geestelijk ambt van de predikant. En de onafhankelijkheid heeft te maken met twee dingen: in de eerste plaats spreken wij niet ons eigen woord, maar zonder aanziens des persoons spreken we namens God. In de tweede plaats spreken wij daarom niet ‘naar de mond van de Gemeente’ maar horen we het woord letterlijk van de andere kant. Daarom vieren wij in onze protestantse traditie niet met de rug naar u toegekeerd, maar met het oog op u gericht. De zwarte toga benadrukt meer de geleerdheid; de andere kleuren benadrukken meer het priesterschap van onze bediening. Mijn toga is gemaakt in 1957 en heb ik in 2002 geërfd, compleet met witte bef, baret en hoge hoed.

Maar nu die baret. In de 16de eeuw werd er een baret toegevoegd aan de toga. De eerste baretten maakten deel uit van de toga. Die werden aan de achterkant vastgemaakt aan de mantel. In later eeuwen is het een los hoofddeksel geworden. De toga en baret, zoals we die kennen, hebben we te danken aan Napoleon. Die heeft heel gedetailleerd laten vastleggen hoe het er uit moest zien. Hij vond het belangrijk dat geleerden uniform/universeel gekleed gingen.

Op de site www.overheid.nl is te lezen hoe het er allemaal uit moet zien. Dit geldt eerst de rechters en advocaten. De faculteit Godgeleerdheid en hun predikanten en hoogleraren hebben deze richtlijnen voor universele dracht tot op de dag van vandaag gevolgd. Dus hoewel er geen enkele verplichting is om een toga met baret te drágen, gelden er  – voor wie de toga om welke reden dan ook dragen wil – wél richtlijnen voor het máken van de toga. U zult merken dat ik mijn zwarte toga met baret meestal draag in diensten met meer ceremonie en vaak ook wel in ‘gewone’  erediensten. In andere samenkomsten van de Gemeente zal ik me kleden naar het karakter van de dienst, zoals u laatst bij het Amazing Event hebt kunnen merken. Maar dat heeft vooral met de doelgroep te maken. Van alles wat ik er over kan zeggen, vind ik het belangrijk om te onderstrepen dat het niet ‘in de kleren ’ zit. En ik hoop dat u zich vooral niet te veel door laat afleiden van de dingen die er wél toe doen.

Met een hartelijke groet, drs. ds. A.W. van de Griend

 

Reacties zijn gesloten.