Diaconie

Het College van Diakenen heeft als taak: helpen waar geen helper is; zowel financieel als sociaal ondersteunend. Naast individuele hulp zamelt de Diaconie gelden in voor projecten in binnen- en buitenland. Bovendien is het College verantwoordelijk voor het avondmaal en vooral voor de praktische kant van samen gemeente zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in het organiseren van ouderen vervoer, maar ook betrokkenheid bij de  Voedselbank Stadswolde en Schuldhulpmaatje Stadskanaal ( voor meer informatie over schuldhulpverlening zie de tekst hieronder)

. De diaconie zorgt ook voor de coördinatie van de wijkteams die oren en ogen zijn van de gemeente.

De volledige indeling van de wijken met alle straatnamen erbij genoemd kunt u vinden in het WIE, WAT, WAAR-boekje, ook wel bekend als ‘het blauwe boekje’.

Wijk nr.                             Diaken                                             

1                                          Renate Oosting-Bannink
2                                          Annewil Deiman
3                                          Annewil Deiman
4                                          Jeroen Tempel
5                                          Ankie Dol
6                                          Ellen Osnabrugge
7                                          Arjan Alons
8                                          Arjan Alons
9                                          Annemiek van Klinken
10                                        Renate Oosting-Bannink
11                                        Jeroen Tempel
12                                        Ina Drenth

 

 

Reacties zijn gesloten.