Diaconie

Het college van diakenen verleent materiële bijstand en hulp aan hen die in nood zitten, binnen en buiten de gemeente. De diaconie is verantwoordelijk voor de werving en het beheer van gelden om bijstand te kunnen verlenen. Daartoe wordt jaarlijks een collecterooster opgesteld (samen met de kerkrentmeesters) en tijdens de eredienst wordt gecollecteerd.

Het college draagt medeverantwoordelijkheid voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp (ZWO). Eén keer per jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de diaconie een rondgang door de gemeente gehouden voor een collecte van het werelddiaconaat. Daarnaast zorgt zij jaarlijks voor de bestelling van Bijbelse dagboekjes.

De diaconie is verantwoordelijk voor het klaarmaken van de tafel voor het Heilig Avondmaal en draagt zorg voor de mogelijkheid dat gemeenteleden thuis het Avondmaal mee kunnen vieren. Tevens doen diakenen dienst tijdens de Heilig Avondmaalsdiensten in de verzorgingshuizen A-Horst en Heggerank.

Het college van diakenen wil zich in ieder geval tot 2022 (conform het beleidsplan) bezig houden met het speerpunt “Groeien in eenheid “ door middel van de onderstaande zaken:

  • Het College wil de gemeente meer betrekken bij het besteden van de gelden uit het ontvangen legaat en wil hierover informatie blijven verstrekken. De doelen voor de komende jaren zijn: Planting together, Wycliffe en INLIA. Voor meer informatie hierover zie het nieuwsbericht dat gewijd is aan deze bestemmingen.
  • Het College wil de kinderen en de jeugd meer betrekken bij diaconale acties zoals bijvoorbeeld de schoenendoosactie.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.