Diaconie

Het college van diakenen verleent materiële bijstand en hulp aan hen die in nood zitten, binnen en buiten de gemeente. De diaconie is verantwoordelijk voor de werving en het beheer van gelden om bijstand te kunnen verlenen. Daartoe wordt jaarlijks een collecterooster opgesteld (samen met de kerkrentmeesters) en tijdens de eredienst wordt gecollecteerd.

Het college draagt medeverantwoordelijkheid voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp (ZWO). Eén keer per jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de diaconie een rondgang door de gemeente gehouden voor een collecte van het werelddiaconaat.

De diaconie is verantwoordelijk voor het klaarmaken van de tafel voor het Heilig Avondmaal en draagt zorg voor de mogelijkheid dat gemeenteleden thuis het Avondmaal mee kunnen vieren. Tevens doen diakenen dienst tijdens de Heilig Avondmaalsdiensten in de verzorgingshuizen A-Horst en Heggerank.

 

 

Reacties zijn gesloten.