Dankbaarheidscollecte

In de week van 9 tot 14 november wordt de jaarlijks terugkerende Dankbaarheidscollecte door de gemeente rondgebracht.

De vraag om een gift is in aansluiting op Dankdag voor Gewas en Arbeid (4 november). U kunt hierover lezen in de begeleidende brief bij de rondgang.  De opbrengst is met name bedoeld voor de financiële gevolgen die zijn ontstaan naar aanleiding van alle corona-maatregelen.

In de enveloppe, die u op naam krijgt bezorgd, zit een kleinere enveloppe waarin u uw gift kunt meegeven aan de vrijwilligers die in de week tussen 16 november en 21 november deze enveloppe weer  komen ophalen.

Wilt u uw gift klaarzetten voor de vrijwilligers?

In verband met de huidige RIVM-richtlijnen kan het zijn dat de enveloppe niet wordt opgehaald maar dat u wordt gevraagd om uw gift van dankbaarheid over te maken, ook kunt u zelf besluiten om het bedrag over te maken. Laat u dat in het laatste geval even weten aan degene die bij u aan de deur komt? Dan hoeft die niet voor een tweede keer te komen.

Overmaken kan op rekeningnummer NL 61 RABO 03737 253 10

t.n.v. Prot. Gem.Musselkanaal eo,

onder vermelding van: dankbaarheidscollecte.

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om het bedrag digitaal te betalen aan de collecte via GIVT. Geeft dan aan de eerste (kerk) collecte.

Reacties zijn gesloten.