Dankbaarheidscollecte week 6-11 november

In de week van 6 tot 11 november wordt de jaarlijks terugkerende Dankbaarheidscollecte door de gemeente rondgebracht.

De vraag om een gift is in aansluiting op  Dankdag voor Gewas en Arbeid ( 1 november). U kunt hierover lezen in de begeleidende brief bij de rondgang.  De opbrengst is met name bedoeld voor de financiële gevolgen die zijn ontstaan naar aanleiding van alle corona-en energiemaatregelen.

In de enveloppe, die u op naam krijgt bezorgd, zit een kleinere enveloppe waarin u uw gift kunt meegeven aan de vrijwilligers die in de week tussen 13 november en 18 november deze enveloppe weer  komen ophalen.

Wilt u uw gift klaarzetten voor de vrijwilligers?

Liever overmaken? Heel graag.

Dat kan op rekeningnummer NL 61 RABO 03737 253 10 t.n.v. Prot. Gem.Musselkanaal eo, onder vermelding van: dankbaarheidscollecte.

Wilt u in dat geval de vrijwilliger of diaken van uw wijk hierover informeren?
Dan hoeft die niet weer bij u langs te komen.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Reacties zijn gesloten.