Contact via wijkteams

Het voelt zo tegenstrijdig! Juist in deze tijd van afstand houden groeit het natuurlijke verlangen om contact te hebben en dichtbij elkaar te zijn. Door de crisis maken we kennis met een nieuwe werkelijkheid: “Huidhonger”; een diep woord dat het verlangen om aangeraakt te worden heel sterk uitdrukt. Tegelijk weet je waarom die sociale afstand nodig is en waarom de enorme vrijheid die we gewend waren, voorlopig sterk is ingeperkt.

De wijkteams kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Onder het kopje Pastoraat  https://www.pgmusselkanaaleo.nl/pastoraat/ vindt  u een overzicht van de 12! wijken en de wijkmedewerkers die zich graag voor het contact- en bezoekwerk willen inzetten. Helaas is niet elk wijkteam helemaal compleet, maar gelukkig heeft elke wijk wel minimaal 1 wijkmedewerker en zijn medewerkers van andere wijken indien nodig standby.

In de afgelopen weken zijn we met z’n allen min of meer door de omstandigheden gedwongen om het contact met elkaar anders in te vullen dan we gewend waren; maar ook anders dan we liever zouden doen. Er wordt al veel (meer) met elkaar gebeld, even gevraagd hoe het met de ander gaat. Ook onderling hebben de teams per wijk regelmatig contact en hebben inmiddels meer dan 600 boekjes hun weg gevonden als een extra bemoediging in tijden van pijn, verdriet, gemis en van vragen. Zie het als een knipoog van uw wijkteam, alsof zij zeggen willen: “ja, we hebben ook aan u gedacht”. Binnenkort hopen de wijkteams de jonge gezinnen op een voor hen passende manier te bemoedigen.

Het is heel fijn dat het afstand houden niet betekent dat je geen contact kunt hebben. Contact hebben kan gelukkig op verschillende manieren.  Om de contacten via de wijkteams goed te laten verlopen is het wellicht goed om daarover een aantal dingen helder te hebben. Om het contact goed te reguleren, heeft de kerkenraad er voor gekozen om de verantwoordelijkheid hier in, gelaagd op te bouwen. Er wordt naar gestreefd dat elk wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken en een wijkmedewerker.

De ouderling is verantwoordelijk voor het coördineren van het bezoekwerk. In de wijken zonder ouderling doet de diaken dat en in de wijken waar noch een ouderling, noch een diaken aan verbonden is, vervult de wijkmedewerker de coördinerende functie, maar altijd in samenspraak met een ouderling van een andere wijk. Verder heeft elk teamlid haar/zijn eigen kerntaak die past bij de positie in het team. Denk bij de wijkmedewerker bijvoorbeeld aan de meer informele contacten (even vragen hoe het gaat, is er iets wat we voor u kunnen doen?). Denk bij de diaken bijvoorbeeld aan de meer praktische hulp bij uw leefomstandigheden (bijvoorbeeld ook in samenspraak met Welstad of Present of andere welzijnsorganisaties). Denk bij de ouderling aan de meer pastorale, ziel-zorgelijke bijstand of nabijheid en waar een geloofsgesprek en/of een gebed gewenst is. Maar altijd zal er een ouderling beschikbaar zijn die voor u het eerste aanspreekpunt is. En maak vooral gebruik van deze vrijwilligers. Ze doen het voor u.

Verder helpen we elkaar het best wanneer u de aard van het kontakt helder voor ogen probeert te hebben voordat u contact opneemt met de ouderling/coördinator. Zij/hij zal dan in overleg met u proberen vast te stellen wie van het team u het best verder kan helpen bij een informeel kontakt, of praktische/financiële hulp, of voor pastoraat en gebed. Zoals eerder gezegd, we hopen in deze bizarre en moeilijke tijden ook op afstand iets voor elkaar te kunnen betekenen. Maak vooral gebruik van de bereidheid van andere gemeenteleden om er voor u te zijn. De predikant is voor alle wijkteams ondersteunend beschikbaar en levert in overleg met de ouderling zijn aandeel in het bezoekwerk. In eerste instantie is hij vooral ondersteunend in situaties waarin de scholing en expertise van de predikant een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de inzet van de andere wijkteamleden. Op deze manier hopen we dat iedereen tot haar/zijn recht komt in de bediening waarin zij/hij is geroepen om tot zegen voor de ander te zijn. De genade van de Heer zij met u allen.

 

 

Reacties zijn gesloten.