Collecte Werelddiaconaat

Werelddiaconaat 2020: Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda

Kerk in Actie ondersteunt de landbouw in Rwanda.  In het kleine dicht bevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 70% van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 40% onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Op de demonstratie boerderij van de zusters leren de boeren en boerinnen diverse soorten groenten en fruit te verbouwen met moderne landbouwmethoden. Ook is er veeteelt en wordt er uitleg gegeven over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhouding en huiselijk geweld, Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.

Het envelopje voor uw bijdrage wordt opgehaald in de week van maandag 12 t/m zaterdag 17 oktober.

Mocht u geen enveloppe hebben ontvangen of was u niet thuis toen de envelopjes werden opgehaald, weet dan dat u altijd uw bijdrage kunt overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: Rabobank NL17RABO0360177336 tnv Diaconie Prot. Gem. Musselkanaal eo, onder vermelding van Werelddiaconaat.

Reacties zijn gesloten.