Cantatedienst 3 juli

CANTATEDIENST ZONDAGAVOND 3 JULI OM 19.00 UUR.

 

Op het moment van dit schrijven is er een subsidieaanvraag ingediend bij de commissie BILT van de PKN die het mogelijk kan maken dat wij in De Ontmoeting voor de hele regio een Cantatedienst kunnen organiseren, uitgevoerd door het Cantatecollectief “Ewiges Feuer”.

Als deze subsidie wordt toegekend, waar we goede hoop op hebben, zullen we als gemeente en andere belangstellenden mogen genieten van een andere vorm van muzikale geloofsbeleving.

Johann Sebastian Bach wist als geen ander zijn doorleefde geloof te vertolken in prachtige muziek. Hij schreef cantate BWV 24 (die 3 juli ook uitgevoerd zal worden) voor de vierde zondag na Trinitatis en deze werd voor het eerst uitgevoerd op 20 juni 1723. (299 jaar geleden dus)

De cantate sluit aan op de evangelielezing uit Lucas 6: 36-42, een deel van Jezus’ ‘Bergrede’, waarin hij de principes voor een christelijke levenswandel uitlegt. De Gulden Regel die bij ons populair werd als het gezegde: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat zo ook een ander niet’.

Het Cantatecollectief “Ewiges Feuer” legt zich al meer dan 15 jaar toe op het verrijken van kerkdiensten met de cantates van Johann Sebastian Bach. Daar zijn er 200 van overgeleverd. Dit doen we vooral in de Noordelijke provincies. Daar komende deelnemers ook vandaan. Het liefst voeren we de cantates uit op of nabij de (zon)dagen waarvoor ze gemaakt zijn. Ze passen bij de volgens de Lutherse kerkkalender voorgeschreven schriftlezingen.

Het cantatecollectief bestaat uit een mix van professionele en goede amateurmusici en wordt voor een concrete gelegenheid samengesteld op wat er voor de desbetreffende cantate nodig is. Voor een cantate als BWV 24 bestaat het gezelschap uit ruim 30 mensen. Het is de bedoeling dat het zal worden uitgevoerd met drie aanstormende talenten als solist: alt, tenor en bas. Hun namen staan op dit moment nog niet vast.

Noteer 3 juli om 19:00 uur alvast in uw agenda, en houd de verdere berichtgevingen hierover in de gaten en zegt het voort!!!

 

 

 

Reacties zijn gesloten.