Betalen collecte via Givt

Voor alle mensen die geen contant geld meer hebben en zij die de dienst thuis bekijken, hebben we een digitale manier om toch aan de collecte te kunnen geven. Dit gaat via Givt.  Klik voor  meer  informatie  op  de  link  https://vimeo.com/398825744

Wilt u  gebruik maken van deze service, dan kunt u  de app zoeken in de appstore of downloaden via www.givtapp.net/download

Als u de app heeft gedownload dan moet u nog wel uw gegevens invullen waaronder uw rekeningnummer. Het innen van de collecte gaat namelijk via een incassomachtiging.

Iedere keer als er gecollecteerd wordt vult u het bedrag in dat u wilt geven. Voor de zondagse collecte kan dat aan de 1, 2, en 3e collecte. De volgorde is die zoals vermeld in Kerknieuws. U vult het bedrag van de 1e collecte in, toets op collecte toevoegen, daar vult u het bedrag in dat u wilt geven aan de diaconale collecte en tenslotte klikt u op collecte toevoegen zodat u kunt geven aan de deurcollecte (een kerkrentmeesterlijk doel). Daarna drukt u op volgende:

Omdat u tijdens KERKTV niet daadwerkelijk in de kerk aanwezig bent kunt u nu niet op het knopje collectemiddel drukken maar kiest u voor LIJST. Als u al vaker aan onze kerk hebt gegeven staat deze automatisch bovenaan: PG Musselkanaal eo. Als u nog nooit hebt gegeven kiest u voor kerk en dan zoekopdracht PG Musselkanaal eo. U klikt vervolgens onze kerk aan en klikt tenslotte op geven.

Als alles is gelukt geeft het volgende scherm aan: Yes, gelukt! bedankt voor je Givt aan PG Musselkanaaleo! Kijk voor de status in je overzicht. Dit is belangrijk want de betaling wordt pas de week erna daadwerkelijk verwerkt. Omdat het hier om een incasso-opdracht gaat kan het zijn dat jouw opdracht geweigerd wordt door de bank (een zogenaamde stornering). In dat geval heb je dus niets aan de kerk overgemaakt en wordt het bedrag niet afgeschreven of teruggeboekt!

Hieronder zie je hoe de schermen van de app er uitzien of klik op de link https://vimeo.com/398825744:

Reacties zijn gesloten.