Bestemming legaat diaconie

De Diaconie heeft in het verleden een legaat gekregen. De opdracht daarin is dat wij elke 3 jaar 3 andere doelen steunen. Voor de komende 3 jaar zijn dit de volgende doelen:

Planting together:

Veel land in Afrika is woestijn. Deze stichting probeert elk jaar, in augustus, door middel van bomen te planten vruchtbaar grond terug te winnen. Ook wordt er als er mogelijkheid voor is de Blije Bijbelse Boodschap verkondigd. En er wordt medische hulp verleend.

Wycliffe:

Het doel van deze stichting is dat alle mensen op de wereld toegang krijgen tot de bijbel in hun eigen taal. Hiermee geeft Wycliffe invulling aan de zendingsopdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. De visie van Wycliffe is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de bijbel, het Woord van  God, in hun eigen taal.

INLIA:

Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers.

Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpt. De stichting ondersteunt kerken onder meer met advies en deskundigheidsbevordering. De stichting staat asielzoekers bij in juridische en maatschappelijke nood en bemiddeld in medische zorg. Via o.a. deze manieren helpt de stichting hen om een nieuw toekomstperspectief te realiseren. Hier of in eigen land als ze daar weer veilig kunnen wonen.

Reacties zijn gesloten.