Beroepingswerk predikant

In verband met de vakantie van ds. Van de Griend zal de beroepingsbrief begin augustus worden bezorgd.

Als hij het beroep direct aanneemt, betekent dit dat het hele proces van losmaking van de “oude “ gemeente in werking treedt. Dan zal ook gesproken worden over een datum van bevestiging en intrede.

De kerkorde schrijft voor dat na aanneming van het beroep, binnen drie maanden de bevestiging moet plaatsvinden, uiteraard in overleg met de vorige gemeente.

Inmiddels heeft ds. van de Griend de beroepingsbrief getekend en zal de bevestigingsdienst op 29 september om 10.00 uur plaatsvinden.

Reacties zijn gesloten.