Archief voormalige Nederlands Hervormde Gemeente Musselkanaal

Archief van de voormalige Nederlands Hervormde gemeente te Musselkanaal

Een kleine commissie is sinds enige tijd bezig met het ordenen en beschrijven van de boeken, ordners, schriften en losse papieren die van de voormalige Nederlands Hervormde gemeente te Musselkanaal bewaard zijn gebleven. De werkzaamheden zijn inmiddels zo ver gevorderd dat een voorlopige inventaris kon worden opgesteld. Die inventaris laat zien dat er akelig grote gaten zitten in de papieren die de commissie heeft geordend. Met name over de activiteiten en de financiële verantwoording van de diaconie zijn nauwelijks stukken beschikbaar. Als iemand weet of vermoedt dat er ergens nog papieren te vinden zijn die samenhangen met het doen en laten van de kerkelijke gemeente, dan wordt de commissie daarover graag geïnformeerd. Gestreefd wordt namelijk naar een zo volledig mogelijk overzicht van alle activiteiten die door of namens de Nederlands Hervormde gemeente in het verleden zijn ontplooid. Ook verslagen van de bezigheden van commissies en werkgroepen zijn dan ook zeer welkom. Mocht u stukken willen overdragen dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Arnold Clevering.

Reacties zijn gesloten.