Afscheidswoorden ds. Wim van de Griend

De laatste keer

Voor alles is een tijd onder de zon, zegt de Prediker. Voor veel dingen is er een eerste en voor dezelfde en andere dingen: een laatste keer. Op het moment van schrijven pakken we tussen de bedrijven door af en toe een paar dozen in. Het wordt rommeliger en langzaam leeg. Leeg-worden is in het Latijn ‘vacare’. Ons woord vakantie is er van afgeleid. En, vacature, ook …. Leeg worden, om ruimte te maken…. Ik ben niet goed in afscheid nemen. Bij mij is het nooit: uit het oog = uit het hart. Deze tijd gebruik ik wel om de lopende zaken van mijn werkzaamheden en andere verantwoordelijkheden goed af te hechten met de kerkenraad en met andere boven- en buitenkerkelijke organisaties. De verhuizing zal naar verwachting plaatsvinden op 5 en 6 augustus. Het nieuwe adres staat niet op de uitnodiging van de PG Leek-Oldebert, maar het is: Midwolderweg 72, 9351 PT in Leek. In het verlengde van mijn huidige studie wordt mijn taak in de nieuwe Gemeente anders.

Hoewel beschikbaar voor het reguliere werk van een predikant, mag ik me de komende jaren echt gaan inzetten voor de missionaire opdracht van de (lokale) kerk. Het beroep naar Alblasserdam deed me verlangen naar terugkeren tot mijn roots. Maar het beroep naar Leek, wees me de weg naar de mogelijkheid om naar mijn missionaire roots terug te keren. Ik zeg het de laatste tijd wel eens zo: wat de Heer mij in de afgelopen jaren hier in Musselkanaal tussen het reguliere werk door missionair heeft laten doen, daarvoor mag ik me in Leek en omgeving volledig gaan inzetten. Die opdracht mocht ik in geloof en in grote dankbaarheid aanvaarden. Oprecht spreek ik de wens uit dat u mijn opvolger(s) hier eveneens meer tijd en ruimte voor zult gaan geven, dan ik had. Het onderhouden van de Geloofsgemeenschap is erg belangrijk, maar als er niet aan de Gemeente gebouwd wordt – of als de Gemeente niet gebouwd/gesticht wordt  – dan is er in de toekomst niets meer om te onderhouden. Stel samen de prioriteiten opnieuw en conformeer je daar aan. D.w.z. laat al het bidden en werken in Gods kerk dáár op gericht zijn. Doe dat in goed vertrouwen op de HEER, die Zelf Zijn Gemeente bouwt. Wij en onze (klein)kinderen leven in een ingewikkelde tijd. Deze tijd vraagt meer dan ooit om bezinning op wat er in de Gemeente van God werkelijk toe doet. In de verkondiging van de afscheidsdienst hoop ik daar meer over te mogen zeggen.

We kijken terug op een gezegende en mooie tijd in uw midden. Ze had wat ons betreft wat langer mogen duren, maar weten ook dat als de Heer je roept, er zegen op volgt als je in gehoorzaamheid ook gaat. We geven hoog op over onze Heer, maar ook altijd over u als Geloofsgemeenschap in Mussel en Musselkanaal en omgeving. U bent een prachtige Gemeente; veel Gemeenten in onze omgeving zouden willen dat het bij hen ook zo mooi was als hier. Het is waar. De kerk is niet volmaakt. Maar, in vertrouwen op God en met het hart gericht op de Heer, zullen er volmaakte dingen mogen ontstaan, waar wij de volmaakte wet gehoorzamen en het volkomen Evangelie delen met wie de Heer op onze weg brengt. U hebt mij althans in de afgelopen jaren bewezen echt een vindplaats te zijn van GELOOF, van HOOP en van LIEFDE voor elkaar en voor wie het hier mocht vinden. Wij prijzen de Heer en wij loven God om allerlei manieren waarop Hij ons Zijn genadevolle liefde en troostvolle gemeenschap, in ontferming heeft bewezen. Aan Hem komt alle eer toe, van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen.

Ik neem afscheid als uw predikant. Maar ik zal nooit iemand persoonlijk vaarwel willen zeggen. Liever zeg ik tegen u allemaal: “Tot ziens” of, ‘tot ooit!’. De Vrede van de Heer zij voor altijd met u allemaal.

Ds. Wim

Reacties zijn gesloten.