Actie Kerkbalans

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 21 januari komt een vrijwilliger het formulier bij de kerkleden brengen en in de week van 28 januari weer ophalen. Alle informatie kunt u lezen in de folder die wordt bijgesloten in de enveloppe. Denkt u nog even aan ons gewijzigde rekeningnummer? Dat is sinds 1 november 2018 : NL 61 RABO 0373 725 310. Ook giften zijn van harte welkom.

Reacties zijn gesloten.