1 oktober- Viering Heilig Avondmaal

Op 1 oktober komen we in de ochtenddienst samen tot gedachtenis aan Jezus, die de Grondlegger en bewaarder van onze kerk is: Hij gaf Zijn leven voor de wereld. Uit liefde deed Hij dat. Degenen die Hem hebben aangenomen zijn Zijn wereldwijde kerk; samen met allen die de HEER er Zelf bij roepen zal. Maar komt, want alle dingen zullen weer gereed staan; de Meester zal er zijn, en Hij roept ons.

U bent welkom om dit met ons mee te vieren in de ochtenddienst die begint om 9.30 uur in  kerk “De Ontmoeting”.

Reacties zijn gesloten.